DMF et stærkt arbejdsfællesskab

Dansk Musiker Forbund modtager en bevilling på 104.500 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal styrke arbejdsfællesskabet og øge den psykologiske tryghed på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Dansk Musiker Forbund

Bevilling

DKK 104.500

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Strategisk dialog

Dansk Musiker Forbund sætter kursen for en styrkelse af arbejdsmiljøet ved at facilitere en halv dag med direktør, formand og næstformand. Her vil der være fokus på at formidle strategierne fra hovedbestyrelsen direkte til medarbejderne, hvilket forventes at styrke dialogen og fremme en følelse af fælles mål.

En yderligere halv dag er afsat til TRIO (direktør, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant) for at afklare roller og styrke det intense samarbejde. Et skridt, der anses for afgørende for at etablere et solidt fundament for det kommende arbejde med trivsel og arbejdsfællesskab.

For at sikre en dybdegående udvikling og kortlægning af behov afholdes der to hele personaledage for samtlige 20 ansatte i DMF-sekretariatet. Disse dage vil være dedikeret til diskussion af APV'en samt identifikation af behov i forhold til at opbygge et stærkt arbejdsfællesskab. Der vil også være fokus på konkrete indsatser til udvikling af dette.

På ledelsesniveau vil der være en halv dag med TRIO og mellemledere, hvor aktiviteter og forankring ift. styrkede arbejdsrelationer vil være i centrum. Mødet vil bidrage til en bedre forståelse af de professionelle rum samt klare ansvarsbeskrivelser, hvilket forventes at skabe en mere bæredygtig arbejdskultur.

Professionel støtte

Til at facilitere og støtte indsatsen har Dansk Musiker Forbund tilknyttet to eksterne konsulenter fra Aron - Center for bæredygtigt arbejdsliv. Samarbejdet forventes at sikre en solid gennemførelse og maksimal effekt af den planlagte indsats.

Med indsatsen planlagt fra januar til august 2024 vil alle 3 ledere og 20 medarbejdere være involveret i at skabe et sundere og mere trivselsorienteret arbejdsmiljø hos Dansk Musiker Forbund.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps