Beredskab sikrer et sundt mentalt arbejdsmiljø

Jobbanken modtager en bevilling på 148.578 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at styrke medarbejdernes håndtering af de psykiske udfordringer, de møder i deres daglige arbejde.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Jobbanken

Bevilling

DKK 148.578

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

En dybdegående analyse af Jobbankens psykiske belastning

Kerneydelsen i Jobbanken er at hjælpe sårbare personer med psykiatriske diagnoser med at finde job. Medarbejderne står derfor over for følelsesmæssigt krævende opgaver, der kan være psykisk belastende. 

For at forstå de eksisterende udfordringer indledes projektet med en kortlægning af Jobbankens følelsesmæssige belastning blandt medarbejderne. Dette omfatter brugen af både spørgeskemaundersøgelser og individuelle interviews med udvalgte medarbejdere.

Resultaterne fra disse undersøgelser danner grundlaget for udviklingen af en beredskabsplan, der præsenteres for ledelsen og Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) med det formål at styrke virksomhedens kapacitet til at håndtere lignende situationer i fremtiden.

Uddannelse og implementering

Et centralt element i projektet er et 2-dages kursusforløb designet til at udruste alle medarbejdere med nødvendige redskaber til at tackle de psykiske udfordringer i deres daglige arbejde. Kurset dækker områder såsom beredskabsplaner og tilhørende procedurer samt teknikker til håndtering af følelsesmæssig belastning og konflikthåndtering.

Projektet afsluttes ikke blot med implementeringen af nye tiltag, men inkluderer også en intern evaluering med fokus på forankring af ny viden og implementering af forbedringer.

Indsatsen forløber fra januar til september 2024, og involverer hele arbejdspladsen bestående af to ledere og 20 medarbejdere.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps