Sådan vil vi fremme psykologisk tryghed og bekæmpe omsorgstræthed

FGU Midt- og Østsjælland modtager en bevilling på 250.000 kr. fra Velliv Foreningen til et trivselsprojekt, der skal fremme psykologisk tryghed og bekæmpe den omsorgstræthed, der naturligt kan opstå over tid i arbejdet med unge, der har det svært.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

S/I FGU Midt- og Østsjælland

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Inkluderende aktiviteter og fokus på ledelseskompetencer

Medarbejderne hos FGU Midt- og Østsjælland oplever trivselsmæssige udfordringer på en arbejdsplads, hvor arbejdet med unge, der har det svært, stiller høje emotionelle krav. Målet er at styrke den mentale sundhed og fremme en kultur, hvor medarbejderne tør sætte ord på det, der kan være svært at tale om, også når de oplever at blive drænet af at yde omsorg for de unge, de så gerne vil hjælpe. 

Projektet fokuserer på at øge den psykologiske tryghed i teams og øvrige arbejdsfællesskaber og stille konkrete redskaber til rådighed for medarbejderne i bestræbelserne på at forebygge og bekæmpe den omsorgstræthed, der naturligt kan opstå over tid i det relationelle arbejde med unge, der er ramt af livet på forskellig vis. 

Projektets aktiviteter spænder fra fælles videns- og kompetencegivende aktiviteter og workshops på tværs af institutionens tre skoler til teamsessioner for de enkelte medarbejderteams samt ledelsen, der foruden at indgå i eget team også har en vigtig ledelsesopgave i at lede psykologisk trygge teams. 

At kunne rumme unge, uden at gå på kompromis

Med projektet sigter FGU Midt- og Østsjælland mod at skabe en arbejdsplads, hvor psykologisk tryghed er i centrum, og hvor medarbejdernes mentale sundhed er styrket for fremtiden til gavn både for medarbejderne selv, men også for de unge mennesker, de skal kunne rumme i deres arbejde uden at gå på kompromis med egen trivsel.

Indsatsen forløber fra oktober 2023 til december 2024 og vil komme 5 ledere og 60 medarbejdere til gode.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps