Bæredygtig arbejdskultur gennem positiv og understøttende kommunikation

Ingeniørvirksomheden DEM modtager 239.650 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til en indsats, som skal forbedre kommunikationen på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

DEM

Bevilling

DKK 239.650

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Uhensigtsmæssig kommunikation

DEM er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der arbejder med energi, indeklima og bæredygtighed. Virksomheden arbejder med konsulentopgaver, og i samme forbindelse, oplever de ofte, at de ansatte har stramme deadlines og stort pres i forhold til levering af opgaverne. Dette kan udløse uhensigtsmæssig kommunikation, hvilket ofte fører til konflikter og nedsat medarbejdertrivsel.

Ansøger og vicedirektør hos DEM, Peter Juhl Thorseng, skriver: "Som rådgivende ingeniørvirksomhed inden for energi- og byggebranchen, står vores ansatte ofte i situationer med pres, i form af stramme deadlines og stort ansvar på projekter. Under pressede situationer kan der opstå uhensigtsmæssig kommunikation internt, hvilket er med til at påvirke den generelle trivsel og arbejdsglæde. Vi ønsker at styrke samarbejdsevner og det gode kollegaskab, for derved at skabe en større trivsel på arbejdspladsen.".

Nu modtager DEM en bevilling på 239.650 kr. fra Velliv Foreningen til denne indsats, som skal forbedre kommunikationen, samt styrke samarbejdet på arbejdspladsen.

Konfliktforebyggelse og anerkendende kommunikation

Peter Juhl Thorseng skriver: "DEM ønsker at gennemføre et forløb med fokus på positiv kommunikation og øget trivsel, der tager afsæt i forskning inden for trivsel og arbejdsglæde. Tidligt i forløbet tager alle medarbejdere på internat, hvor de undervises i typologier, samarbejde, trivsel og kommunikation. Efter internatet arbejdes der med de nye refleksions- og kommunikationsværktøjer i makkerpar, og der er opfølgningsseminarer med den eksterne konsulent. Inden og efter forløbet måles effekten via trivselsmålinger.".

Helt konkret, skal indsatsens aktiviteter bestå af: 

1. Et to-dages internat, hvor der er fokus på samarbejde og kommunikation. Her implementeres nogle sparringer medarbejderne imellem, som arbejdspladsen skal arbejde med efterfølgende.

2. Seminarer om konfliktforebyggelse, nonverbal adfærd og anerkendende tilgange.

3. Opfølgende seminarer og afrunding af forløbet, med fokus på at identificere potentielle konflikter inden de opstår.

4. Opstart af ”pitstops”, som er seancer, hvor medarbejderne mødes og diskuterer konkrete løsninger og udfordringer med værktøjer, de har lært i forløbet.

5. Trviselsmålinger. 

Indsatsen skal forløbe over et halvt år.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps