Løft af forebyggelsesniveauet inden for psykisk nedslidning

Bunzl Distribution Danmark A/S modtager en bevilling på 162.017 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sigter mod at ruste medarbejderne til bedre at håndtere forandringer og belastninger i hverdagen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Bunzl Distribution Danmark A/S

Bevilling

DKK 162.017

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Medarbejdertrivsel i fokus

Bunzl Distribution Danmark A/S har oplevet markante forandringer de seneste år, hvilket har affødt ekstra pres og stress blandt medarbejderne. Bevillingen fra Velliv Foreningen skal sætte ind mod dette, og et nyt projekt skal ruste medarbejderne bedre til at håndtere forandringer og belastninger i hverdagen.

Projektet er skræddersyet til at sætte fokus på psykisk arbejdsmiljø og stressforebyggelse og inkluderer også et element af lederopkvalificering for at imødekomme forskellige generationsbehov og forventninger.

Sammen med erfarne konsulenter fra Human House vil Bunzl Distribution Danmark igangsætte en workshopserie som en del af projektet.

Forankring af indsatser

Medarbejderne vil deltage i en workshop, hvor fokus er rettet mod stress og forandringer, med henblik på at ruste dem med redskaber til at navigere i udfordrende situationer. Samtidig vil lederne gennemgå workshops om stressforebyggende ledelse og håndtering af generationsledelse. Disse aktiviteter er designet til at adressere specifikke udfordringer og skabe et fundament for en mere trivselsorienteret arbejdsplads.

Efter den initiale workshopserie vil der være en opsamlings- og evalueringsfase, hvor en styregruppe bestående af både ledere og konsulenter vil sikre, at indsatserne forankres og fortsætter med at bære frugt.

Bunzl Distribution Danmark ser frem til at skabe et sundere arbejdsmiljø og udvikle kompetencer, der styrker både medarbejdere og ledere i mødet med fremtidige udfordringer.

Projektet, der løber fra oktober 2023 til august 2024, involverer 10 ledere og 73 medarbejdere.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps