Aktiviteter i Hamlet

Værestedet Hamlet i Aarhus modtager en bevilling på 60.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der vil udvide og facilitere flere aktiviteter for de ensomme unge, der benytter værestedet som et frirum og et sted for social interaktion.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Værestedet Hamlet

Bevilling

DKK 60.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Flere aktiviteter på dagsordenen

I Danmark oplever både unge og ældre ofte ensomhed. Værestedet Hamlet, som henvender sig til ensomme unge i alderen 18-30 år i Århus, ønsker at gøre en forskel og inviterer derfor denne målgruppe til at deltage i aktiviteter, hvor de kan bryde ud af ensomheden sammen med andre, der forstår den udfordring, ensomhed kan udgøre.

Efter perioden med COVID-19 har værestedet oplevet en markant stigning i antallet af brugere. Denne stigning har øget udgifterne, samtidig med det også har styrket behovet for mere varierede aktiviteter.

Derfor modtager værestedet nu denne bevilling, som skal muliggøre, at de fortsat kan lave sociale aktiviteter ud af huset. 

En social indsats for ensomme unge

For de ensomme unge er det at forlade værestedets lokaler og deltage i eksterne aktiviteter en nøgle til at opbygge fællesskab og mindske følelsen af ensomhed.

Aktiviteter i form af biografture, bowling og andre udflugter skal hjælpe brugerne med at kunne socialisere og dele positive oplevelser med hinanden.

Det forventes, at 18 personer vil drage fordel af indsatsen, der strækker sig fra september 2023 til september 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps