Nyhed 5.02.2024

Onlineevent: Seniorstyrken i fokus

Hvordan skal Danmark lykkes med at skaffe arbejdskraft nok i fremtiden? En mulighed er at gøre det attraktivt for ældre medarbejdere at blive på jobbet længere ved at styrke deres trivsel. Velliv Foreningen inviterer til online webinar, der sætter seniorstyrken i fokus. 

Seniorpraksis (1)

Se optagelse af eventet

Se optagelse af eventet. Seniorstyrke i fokus med deltagelse af forsker Aske Juul Lassen om det udviklede seniorsamtale-værktøj og overvejelser om betegnelsen senior. Erfaringer fra arbejdspladser Aarhus Kommune, Middelfart Sparekasse og Business Esbjerg. Perspektivering af forsker Aske Juul Lassen og politisk chef for arbejdsmiljø og sundhed Christina Sode Haslund, DA

Seniorstyrken i fokus

Gør det attraktivt for seniorerne at blive

Hvis en arbejdsplads ønsker at gøre det attraktivt for ældre medarbejdere at blive på jobbet længere, er det første skridt at begynde at tale om de sidste år på arbejdsmarkedet. Og i fællesskab lave en plan, inden den erfarne medarbejder selv har truffet beslutningen og melder en pensionsdato ud.

Velliv Foreningen har støttet et forskningsprojekt hos CoRe, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet, hvorigennem der er udviklet tre værktøjer, der kan bruges i arbejdet og kan munde ud i en senioraftale for den enkelte. Aske Juul Lassen, lektor i aldringsforskning, Københavns Universitet, deltager på dagen og deler ud af resultater fra projektet. 

Ansat som 63årig

Eventet vil få besøg af repræsentanter fra arbejdspladser, der netop bruger værktøjerne. Det gælder Middelfart Sparekasse og Sundhed og omsorg i Aarhus Kommune.

Lars Chr. Hansen er kundemedarbejder i Middelfart Sparekasse i afdelingen i Svendborg, og har været ansat i Sparekassen siden 2015, hvor han som 63-årig blev ansat. Sparekassen er ikke afskrækket af alder, når de ansætter, og Lars vil på eventet komme ind på, hvordan han løbende med sin leder har dialog om tilpasning af hans arbejdsliv til de ønsker, han har til sit seniorliv.

Michael Lindgaard Hedemann, HR-konsulent i Middelfart Sparekasse deltager også.

Inspiration til egen model

I Aarhus Kommune, Sundhed og omsorg har de ladet sig inspirere af værktøjerne. Vibeke Jørgensen er ansat som specialkonsulent her og deltager også på dagen. I Aarhus Kommune arbejder de struktureret med at styrke seniorerne på arbejdspladsen. De nået langt med at skabe en kultur, hvor seniormedarbejderne bliver lidt længere, end tidligere. Hør om deres erfaringer med at arbejde aktivt med at få de ældste til at trives i højere grad, og dermed få lyst til at blive længere på arbejdsmarkedet.

Hvad betyder seniorerne for arbejdsmarkedet?

Christina Sode Haslund er politisk chef for arbejdsmiljø og sundhed hos Dansk Arbejdsgiverforening. Hendes team fokuserer på at skabe rammerne for en sund arbejdsstyrke og et positivt arbejdsmiljø. Hun vil fortælle om seniormedarbejdernes betydning for det danske arbejdsmarked, hvorfor seniorerne er vigtige for virksomhederne at bevare på medarbejderlisten samt hvilke initiativer der allerede findes for seniormedarbejderne.

Hent værktøjerne her

Seniortanker, seniorstrategi og seniorsamtale - find alle værktøjerne her. 

Hent materialerne

Seniorer i arbejde

Læs om projektet Seniorer i arbejde i Esbjerg, Varde og Tønder, som tilbyder hjælp til lokale virksomheder med at fastholde seniormedarbejdere så længe som muligt og udarbejde en effektiv politik og forankre en kultur omkring seniormedarbejdere.

Seniorer i arbejde