Fil

Lærling/elevundersøgelsen 2024

Lærling/elevundersøgelsen 2024 er en undersøgelse af, hvordan mænd og kvinder inden for bygge -, anlægs og træbranchen trives og har det, mens de er i gang med deres lærlinge og elevperioder. Undersøgelsen er gennemført af Forum for Mænds Sundhed i samarbejde med Bygge --, Anlægs og Trækartellet (BAT) og de 7 FH forbund under BAT: 3F, Blik og Rørarbejderforbundet, Teknisk Landsforbund, HK Privat, Malerforbundet, Dansk El Forbund og Dansk Metal.

Hent overblik over resultater

Der spørges blandt andet til feedback, trivsel, mobning og grænser blandt 1000+ lærlinge og elever.

Lidt over halvdelen svarer de har en lærlingeansvarlig eller lignende. 

Ca. 40 % har prøvet at blive talt grimt til. og 16 % at blive mobbet.

Lærlinge og Elevundersøgelsen 2024