Ture på Fyn for udenlandske statsborgere

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Midtfyn modtager en bevilling på 21.500 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der skal invitere personer med udenlandsk baggrund ud på kulturelle ture.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Midtfyn

Bevilling

DKK 21.500

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Kulturelle ture skaber broer mellem kulturer

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Midtfyn vil gøre en indsats for udenlandske statsborgere i Ringe og tage dem med ud på kulturelle ture, såsom besøg på museer og andre attraktioner.

Deltagerne, der vil blive rekrutteret gennem Dansk Flygtningehjælps café og via kommunen, er ofte personer uden arbejde og med begrænsede ressourcer, som samtidig ikke har lært at tale dansk endnu.

Initiativet sigter mod at skabe forbindelser mellem kulturer og styrke tilhørsforholdet for de deltagende, samtidig med at det giver dem mod på at udforske lignende oplevelser på egen hånd med deres familier.

Fællesskab og lokalt tilhørsforhold

Projektet har til formål at skabe en større tilknytning for deltagerne til det sted, de bor. De kulturelle ture skal fungere som brobygger mellem forskellige samfundsgrupper og give deltagerne mulighed for at opleve og lære om deres lokalområde.

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Midtfyn håber, at turene kan være nøglen til at opbygge varige forbindelser og skabe en følelse af fællesskab for dem, der søger en ny start i deres nye land.

Projektet strækker sig fra august 2023 til maj 2024, og det forventes, at 20 deltagere vil få glæde af oplevelserne.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps