Tre partnerskaber for forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer blandt unge og førstegangsansatte

TeamArbejdsliv vil etablere tre strategiske partnerskaber, som skal tiltrække, rekruttere og fastholde unge førstegangsansatte og forebygge psykisk mistrivsel. De modtager 499.500 kr.

AdobeStock_178582263.jpeg

Ansøger

TeamArbejdsliv ApS

Bevilling

DKK 499.500

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Analyse og kampagne

År

2019

Konsulentfirmaet Team Arbejdsliv vil afholde et for-projekt, der har til formål at etablere tre strategiske partnerskaber. Partnerskaberne er inden for tre forskellige områder, og har til formål at tiltrække, rekruttere og fastholde unge førstegangsansatte og forebygge psykisk mistrivsel.

Fokus på at forebygge mistrivsel for førstegangsansatte

Undersøgelser viser, at førstegangsansatte ofte er stressede og udfordrede på deres mentale sundhed. TeamArbejdsliv ApS vil derfor lave en indsats, der har til formål at tiltrække, rekruttere og fastholde unge førstegangsansatte og forebygge psykisk mistrivsel. Projektet løber over 9 måneder, hvorefter TeamArbejdsliv og partnerskaberne vil gennemføre de indsatser, som er blevet formuleret i for-projektet. Projektet trækker på relevante metoder og har fokus på etablering et fælles afsæt via en række en-dags workshops. TeamArbejdsliv har tilrettelagt indsatsen på baggrund af en solid analyse af de udfordringer, der er for unge førstegangsansatte. Desuden er der fokus på specifikke brancher og relevante overvejelser omkring involvering af væsentlige aktører, der kan bidrage til at skabe gode løsningsmodeller fremadrettet. Projektet bygger desuden på forskningsbaseret viden og projekterfaringer om betydningen af at etablere samarbejder mellem forskellige aktører såsom virksomheder, uddannelsesinstitutioner og foreninger/offentlige institutioner. Indsatsen står således på et solidt grundlag, og inddrager en tværfaglig tilgang ved at inddrage forskellige fagdiscipliner og aktører med forskellige organisatorisk ophæng.

Et projekt, tre relevante målgrupper

Projektet har én målgruppe til hver af de tre partnerskaber:

1) Målgruppen for første partnerskab er unge i gang med en erhvervsuddannelse. Denne målgruppe omfatter cirka 15-20% af voksenlærlinge - dvs. unge, der er over 25 år. Det er ofte unge, som har haft svært ved at etablere en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, og derfor en gruppe der ofte har brug for en hjælpende hånd for at blive integreret på arbejdsmarkedet.

2) Det andet partnerskab er målrettet indsatser for unge ufaglærte i job.

3) Det tredje partnerskab repræsenterer unge med mentale sundhedsudfordringer, der kommer i beskæftigelse. Det strategiske partnerskab skal bidrage til at udvikle tilgange og metoder, der gør det muligt for målgruppen at etablere og bibeholde en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indsatsen er en kombination af primær og sekundær forebyggelse, da nogle af de unge har udviklet mentale helbredsudfordringer, mens andre ikke har.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet og resultater fra projektet viser, at der overordnet tales for at styrke brugen af partnerskaber som virkemiddel i interventionsforskning og forskningsformidling.


Projektet har skabt ny viden om, hvordan partnerskaber kan bruges som ramme til at igangsætte mere anvendelsesorienteret forskning, det gælder særligt i forhold til konkrete samskabelsesprocesser, hvor flere aktørers brancheindsigt og forståelse kan medvirke til, at kvalificere forskningen.

 

Samtidig peger projektet også på vigtigheden i at være opmærksom på, at partnerskabsforskning er en betydelig investering af tid og kræfter, som kræver en langsigtet strategi.

Endeligt har arbejdet resulteret i et inspirationskatalog, der beskriver en række udfordringer, muligheder og anbefalinger ved etablering og facilitering af praktisk anvendt forskning i partnerskaber. Kataloget findes her.

Inspirationskatalog