Temadage om psykisk arbejdsmiljø

Master Builders Solutions modtager en bevilling på 20.000 kr. fra Velliv Foreningen til at igangsætte en indsats rettet mod forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og styrkelse af medarbejdernes trivsel.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Master Builders Solutions A/S

Bevilling

DKK 20.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Fokus på medarbejdernes trivsel

Master Builders Solutions vil bruge støtten fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal øge deres medarbejderes bevidsthed om det psykiske arbejdsmiljø, betydningen heraf, og hvordan de skal kan bidrage hertil.

Virksomheden står over for en udfordring efter gennemgående forandringer, der inkluderer salget af halvdelen af dens virksomhedsandel. Dette skift har resulteret i en behovsfuld opmærksomhed på medarbejdernes trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.

Indsatsen består af to temadage og en opfølgningsperiode. På den første temadag vil medarbejderne få indsigt i psykologisk tryghed, psykisk arbejdsmiljø og sammen udarbejde et fælles værdisæt. På anden temadag vil fokus være på konflikthåndtering, kommunikation på arbejdspladsen og medarbejdernes personlige forpligtelser. Efterfølgende vil der være en opfølgningsperiode med kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, tavlemøder, personaleledelse og evaluering af medarbejdernes forpligtelser.

Samarbejde for fremtiden

Gennem et tæt samarbejde med det eksterne rådgiverhus JobLife, forventer Master Builders Solutions at opnå en markant styrkelse af medarbejdernes evne til at håndtere psykiske arbejdsmiljøudfordringer.

Projektet vil ikke blot øge bevidstheden om trivsel, men også styrke sammenholdet og samarbejdet på tværs af organisationen.

Med en forventet deltagelse af 5 ledere og 20 medarbejdere er dette initiativ et centralt skridt i retning af at skabe et sundt og støttende arbejdsmiljø hos virksomheden.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps