Styrket psykisk arbejdsmiljø og resiliens

FFB - Frederiksberg Forenede Boligselskaber modtager 191.642 kr. til et projekt rettet mod ejendomsfunktionærer og boligsociale medarbejdere, som oplever udfordringer i deres møde med udsatte beboere.

WEB_FOREDRAG.png

Ansøger

FFB - Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Bevilling

DKK 191.642

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2021

Forebygge et mentalt opslidende arbejdsmiljø

Ejendomsfunktionærer og boligsociale medarbejdere i almene boligselskaber bliver ofte mødt af konfronterende, konfliktoptrappende eller klagende fra beboernes side, hvilket kan slide på medarbejdernes mentale helbred. 

Derfor modtager boligselskabet FFB en bevilling fra Velliv Foreningen til at
at forebygge et mentalt opslidende arbejdsmiljø og sikre kontinuitet i medarbejderskaren. 

Målet med projektet er, at medarbejderen får redskaber til at håndtere udfordringerne og dermed øger den mentale sundhed hos medarbejderne.

Bedre mental sundhed blandt medarbejdere

Projektets mål og indsatser består af følgende punkter: 

a) Afdækning af uhensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse og arbejdsstruktur osv. gennem workshops.
b) Opnåelse af konkrete redskaber til stressforebyggelse og håndtering gennem undervisning.
c) Styrket videndeling og sparring på udfordringer gennem supervision i mindre grupper.

Projektet skal dermed styrke det psykiske arbejdsmiljø og øge resiliensen hos medarbejdere, der er meget udsatte i arbejdsrelationer med beboere. Konsulentvirksomheden Public Funk forestår indsatsen. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps