Styrket trivsel blandt unge anlægsgartnere og deres virksomheder

Cabi, en non-profit institution med fokus på social ansvarlighed, har modtaget en bevilling på 2.533.742 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal fremme trivsel og inklusion blandt unge lærlinge i anlægsgartnerbranchen.

Velliv_Vores branche.png

Ansøger

Cabi

Bevilling

DKK 2.553.742

Projektperiode

2024 - 2027

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2024

En vision for et bedre arbejdsmiljø

Projektet er en fortsættelse af forprojektet "Ung trivsel som anlægsgartner", som Cabi afsluttede i 2023. Gennem omfattende analyser og samarbejde med relevante aktører som Danske Anlægsgartnere og uddannelsesinstitutioner, skal projektet adressere de specifikke udfordringer, som unge lærlinge står over for i deres arbejdsdag.

Projektet sigter mod at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø, hvor lærlinge, svende og mestre arbejder tættere sammen. Dette skal opnås gennem tilpassede virksomhedsforløb, hvor individuelle behov bliver mødt, og hvor der arbejdes systematisk med at fremme trivsel og samarbejde på alle niveauer i organisationen. Med bevillingen kan Cabi rulle projektet ud over tre år, fra august 2024 til juli 2027.

Indsatser og aktiviteter

Projektet omfatter en række nøje planlagte aktiviteter, der skal sikre en vellykket implementering og langsigtet effekt. Det starter med projektopstart og forberedelse, hvor evaluatorer udvælges, og en følgegruppe nedsættes. Der vil også være en faglig kick-off og en omfattende kommunikationsplan, der skal sikre lokal og national opmærksomhed.

Tolv individuelle virksomhedsforløb skal tilpasses hver enkelt virksomhed for at sikre, at de specifikke udfordringer bliver mødt med relevante værktøjer og løsninger. Disse forløb inkluderer blandt andet opkvalificering af ledere og svende, samt implementering af nye trivselstiltag, der er udvalgt på baggrund af virksomhedens behov. Seks måneder efter implementeringen vil Cabi afholde opfølgningsmøder for at sikre, at de nye tiltag har den ønskede effekt.

For at udbrede erfaringerne til andre virksomheder i branchen, vil Cabi også udvikle en trivselspakke. Denne pakke vil indeholde en guide til trivsel, videoer og konkrete anbefalinger, der kan bruges af andre virksomheder i anlægsgartnerbranchen og lignende sektorer. Disse vil blive præsenteret gennem webinarer, konferencer og netværksmøder for at sikre en bred anvendelse og implementering.

Bredt samarbejde og stor indflydelse

Projektet involverer et bredt samarbejde med aktører som Jordbrugets UddannelsesCenter og 3F Ungdom. Det er målrettet 75 unge lærlinge fra 12 anlægsgartner-virksomheder beliggende i Jylland og på Fyn, men forventes også at have en positiv effekt på hele arbejdspladsen, herunder 30 ledere og 1100 medarbejdere. Gennem systematisk arbejde på alle niveauer skal projektet fremme trivsel og mindske frafald blandt de unge lærlinge.

Projektet har potentiale til at ændre måden, hvorpå unge lærlinge integreres og trives i anlægsgartnerbranchen.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps