Styrkelse af distanceledelse på Apotekerne

Foreningen A-apoteket modtager 958.536 kr. til at udvikle og afprøve værktøjer for medarbejdere og ledere på udvalgte A-apoteker. Målet er at styrke ledernes distanceledelseskompetencer og medarbejdernes arbejdsglæde, selvledelseskompetencer og trivsel.

A-apoteket modtager støtte fra Velliv Foreningen.png (5)

Ansøger

A-apoteket

Bevilling

DKK 958.536

Projektperiode

2021 - 2022

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores branche

År

2020

Projektet indeholder en forundersøgelse bestående af kultur- og barriere-analyse, udvikling af et e-læringsmodul med fokus på mentaltræning og distanceledelse/selvledelse. Derudover vil ledergruppen deltage i et seminar, hvor de trænes i brugen af e-læringsmodulet og distanceledelse. Det forventes, at en positiv konsekvens bliver nedsat sygefravær på apoteket. 

Apotekere ejer ofte flere enheder

Foreningen A-apoteket repræsenterer ca. 1/3 af alle apoteker i Danmark. A-apoteket er en non-profit medlemsforening, der understøtter de enkelte A-apoteker ved f.eks. at tilbyde uddannelse af personale, sortimentsudvikling, forhandle leverandøraftaler og sikre kampagneeksekvering på apotekerne. 

Grundet ny lovgivning er det blevet muligt for hver Apoteker at eje op til otte receptekspederende enheder. Det betyder, at der kan være langt mellem enhederne, hvilket stiller større krav til ledernes udøvelse af distanceledelse og medarbejdernes evne til at være selvledende. Det stiller med andre ord nye krav til både medarbejdere og ledelse. 

Derfor vil A-apoteket udvikle og afprøve et virtuelt værktøj (e-læringsmodul), som 250 medarbejdere og ledere på udvalgte apoteker skal teste. Målet er at styrke ledernes nærvær- og distanceledelseskompetencer og medarbejdernes selvledelse, arbejdsglæde og trivsel. 

Styrke distance- og selvledelse

Projektets formål er at styrke nærvær i distanceledelse og selvledelse, herigennem nedsætte sygefraværet og skabe en øget arbejdsglæde, mental sundhed og trivsel hos personalet.

Indsatsen bygger på eksisterende viden om selv- og distanceledelse kombineret med konkrete øvelser i mentaltræning. Der gennemføres indledningsvist en kultur-og barriereanalyse, som er med til at give et fælles afsæt.

Projektet skal udvikle Apotekerne og souscheferne til rigtig dygtige distanceledere, så nærvær, fællesskabsfølelse og mental sundhed afstedkommes i dagligdagen. Samtidigt skal medarbejderne trænes og dygtiggøres i selvledelse, så de får øget mental sundhed i hverdagen trods ledelse på distancen. 

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 958.536 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet og 15 apoteker har deltaget i kursusforløbet. Kursusforløbet blev på grund af corona afholdt online. Projektejer oplever, at de gennem projektet til dels er lykkedes med at styrke ledelsens og medarbejdernes kompetencer inden for distanceledelse og selvledelse. Projektejer er dog samtidig mere bevidst om, at det kræver en stor ledelsesmæssig indsats at drive en forandring, som der var lagt op til i projektet.

En intern før- og eftermåling blandt medarbejderne i projektet viser, at medarbejdernes medbestemmelse, mestring og kollegaskab er steget markant, hvilket ifølge projektejer med stor sandsynlighed kan skyldes at den styrkede distanceledelse på apotekerne er slået igennem. Dog er der samtidig sket et fald i medarbejdernes oplevede arbejdslyst og balance i arbejdslivet. Det er dog svært entydigt at vurdere, hvor stor en indflydelse projektet har haft i forhold til alle de ydre påvirkninger apotekerne samtidig har oplevet grundet stort arbejdspres i forbindelse med Corona.