Styrkelse af Erhvervshus Hovedstadens organisatoriske sammenhængskraft

Erhvervshus Hovedstaden modtager en bevilling på 250.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sigter mod at styrke sammenhængskraften, holdånden, feedback-kulturen og den mentale trivsel i virksomheden.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Erhvervshus Hovedstaden

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Genopbygning

Erhvervshus Hovedstaden har efter Covid-19 været nødsaget til at nedskalere medarbejderstaben, hvilket har påvirket dynamikken og de naturlige dialoger blandt kolleger.

Derfor skal en ny indsats, som har modtaget støtte fra Velliv Foreningen, styrke sammenhængskraften, holdånden, feedback-kulturen og den mentale trivsel blandt medarbejderne i virksomheden.

Indsatsen tager form gennem en række målrettede aktiviteter, herunder workshops om samarbejde i den hybride organisation og fastlæggelse af rammer for en effektiv feedback-kultur.

Disse workshops vil ikke blot udruste ledelsen og MED-udvalget med nødvendige værktøjer, men også engagere medarbejderne i implementeringen af en styrket feedback-kultur gennem fire workshops.

En stærk organisationskultur

En ekstern konsulent fra konsulentvirksomheden Feedwork vil facilitere de fire workshops og agere som en værdifuld sparringspartner for ledelsen.

Projektet, der strækker sig over hele 2024, vil involvere hele organisationen, der består af 8 ledere og 83 medarbejdere.

Med fokus på at genopbygge og styrke sammenhængskraften og trivslen efter perioder med udfordringer, er dette initiativ en nøgle til at fremme en sund og bæredygtig arbejdskultur hos Erhvervshus Hovedstaden.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps