Styrke lokalt mandefællesskab

Ejby IF Herreklub modtager en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats mod ensomhed og mistrivsel blandt mænd i Ejby og omegn.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Ejby IF Herreklub

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Sjælland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Fællesskab og mental sundhed i fokus

Ejby IF Herreklubs indsats vil omfatte ti foredrag og workshops, der alle har til formål at styrke medlemmernes indbyrdes relationer og øge bevidstheden om mental sundhed. 

Alle medlemmer af Ejby IF Herreklub er involveret i planlægningen, afviklingen og oprydningen af arrangementerne, hvilket understreger det fællesskab, der ønskes skabt gennem initiativet.

Indsatsen henvender sig bredt til alle mænd i Ejby og omegn, men den primære målgruppe er mænd i alderen 35-65 år, hvor behovet for socialt samvær ofte er mest presserende.

Lokalt samarbejde

Ejby IF Herreklub har etableret et samarbejde med Køge Kommune, som har stillet de nødvendige fysiske rammer til rådighed for initiativet. Dette samarbejde understreger betydningen af lokal opbakning og partnerskaber i kampen mod ensomhed og mistrivsel blandt mænd.

Initiativet fra Ejby IF Herreklub repræsenterer et håb om at skabe varige forandringer i lokalsamfundet ved at adressere en vigtig, men ofte overset, udfordring.

Indsatsen strækker sig over hele 2024, og forventningen er, at cirka 140 personer vil deltage i de planlagte arrangementer i løbet af året.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps