Styrk trivsel og opnå nul stress

Temp-Team A/S modtager en bevilling på 247.100 kr. fra Velliv Foreningen til en målrettet indsats, der skal fremme et positivt arbejdsmiljø og styrke virksomhedens kultur.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Temp-Team A/S

Bevilling

DKK 247.100

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Fokus på trivsel

Temp-Team har besluttet at investere i medarbejdernes trivsel og etablere en mere åben og inkluderende kommunikationskultur, hvor psykologisk tryghed er i centrum. Formålet med midlerne fra Velliv Foreningen er at støtte et projekt, der sigter mod at håndtere udfordringer relateret til sygemeldinger og fremme en konstruktiv dialog og arbejdskultur.

Projektet skal indledes med en omfattende GAIS trivselsmåling, der iværksættes af arbejdsmiljøorganisationen. Sammen med ledelsen skal der på baggrund af resultaterne udarbejdes en handleplan.

Virksomhedens afdelingsledere skal deltage i en dedikeret workshop, hvor de vil blive præsenteret for værktøjer til at håndtere mistrivsel samt udvikle en trivselsstrategi. Der vil også være en grundig teamanalyse i de enkelte afdelinger, hvor målet er at identificere og adressere specifikke udfordringer og skabe grundlag for målrettede indsatser.

Fra dialog til handling

I projektets næste fase implementeres nye værktøjer, herunder et nyt en-til-en dialogskema, der skal understøtte en mere struktureret og åben dialog mellem ledere og medarbejdere. 

Samtidig faciliteres trænings- og udviklingsaktiviteter for både medarbejdere og ledere, der skal fokusere på områder som psykologisk tryghed, stresshåndtering, og arbejdsglæde.

Projektet strækker sig fra oktober 2023 til december 2024 og vil involvere i alt 14 ledere og 59 medarbejdere. Temp-Team er fast besluttet på at omdanne udfordringer til muligheder og ser frem til at indlede processen med stærkere fokus på medarbejdernes trivsel og skabe et mere positivt arbejdsmiljø.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps