Støtte til SMILmobilen - en rådgivningstelefon for familier med alvorligt syge børn

SMILfonden modtager en bevilling på 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til deres rådgivningstelefon, kendt som 'SMILmobilen'.

Velliv Lokal Trivsel

Ansøger

SMILfonden

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2020 - 2036

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Støtte til sårbare familier

SMILmobilen er et trygt sted for sårbare familier at søge professionel hjælp fra en familieterapeut og en socialrådgiver.

Her er målgruppen alvorligt kronisk syge børn og deres familier. SMIL-fonden støtter børn med mere end 35 forskellige diagnoser, såsom galdevejsatresi, cystisk fibrose, hydrocephalus, korttarmssyndrom og muskelsvind.

Det er udelukkende med økonomisk støtte udefra, at SMIL-fonden kan fortsætte med at tilbyde rådgivning via SMIL-mobilen, hvorfor de modtager denne bevilling. 

En afgørende hjælp

Telefonen tilbyder rådgivning og støtte i forhold til en række emner, herunder kommunikationsproblemer med offentlige myndigheder, skolekonflikter og misforståelser samt bekymringer omkring børnenes trivsel.

Denne støtte er afgørende for at hjælpe familierne med at navigere gennem komplekse situationer og sikre, at børnenes behov bliver mødt på bedst mulig vis.

Det estimeres, at op imod 500 familier vil gøre brug af SMILmobilen fra d. 1. april 2020 til 31. december 2036.

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps