Psykologisk tryghed i organisationen: En intervention over for misbrug af gamle vaner

HF & VUC NORD modtager en bevilling på 250.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der skal styrke den psykologiske tryghed blandt de ansatte.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

HF & VUC NORD

Bevilling

DKK 250.000

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Nye veje til tryghed

HF & VUC Nord har de sidste tre år gennemgået store organisatoriske ændringer, som har betydet, at organisationen har måtte afskedige medarbejdere ad flere omgange, og dermed har en stor del af de 225 medarbejdere mistet mange gode kolleger.

De omskiftelige rammer tydeliggør, at der er et behov for at skabe en kultur, der er præget af psykologisk tryghed - det er her midlerne fra Velliv Foreningen skal sætte ind.

Den kultur skal skabes gennem et projekt, der udføres i tæt samarbejde med konsulentfirmaet Progreso A/S, og som tager udgangspunkt i en måling af den psykologiske tryghed blandt både ledere og medarbejdere. Gennem workshops for ledere og medarbejdere skal der udarbejdes indsatsplaner baseret på resultaterne af målingen.

En målrettet indsats

Målingen af den psykologiske tryghed skal skabe en grundlæggende forståelse for organisationens nuværende trivselsniveau og identificere områder, hvor der er behov for forbedring. Som en integreret del af processen, vil der være opfølgning på indsatsernes påvirkning på den psykologiske tryghed.

Evalueringen af indsatsen vil være omhyggelig og inkludere en analyse af resultaterne, vurdering af trivselsmæssige forbedringer og en overordnet vurdering af, hvordan den psykologiske tryghed er styrket.

HF & VUC NORD ser frem til at forme en fremtid, hvor trivsel og tryghed går hånd i hånd med organisatorisk succes og sammenhold.

15 ledere og 210 medarbejdere vil deltage i projektet, der løber fra september 2023 til december 2023.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps