Psykisk sygdom, det taler vi om!

SIND Rådgivning modtager en bevilling på 59.939 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, rettet mod pårørende med anden etnisk baggrund.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

SIND Rådgivning

Bevilling

DKK 59.939

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

En målrettet strategi for inklusion

SIND Rådgivning har erfaret, at der er en udfordring med at nå ud til mennesker med ikke-dansk baggrund, og de ønsker derfor at sikre, at alle har adgang til deres rådgivningstilbud og får viden om, hvordan de kan drage nytte af det.

Derfor vil SIND Rådgivning, i samarbejde med Brabrand Bolig Forening, FGU Vest Aarhus og Folkesundhed Aarhus Globus, som alle er aktive i Gellerupparken, udvikle en ny opsøgende strategi.

Et psykologteam vil være fysisk tilgængeligt i lokalerne hos disse samarbejdspartnere, hvor de vil formidle viden om psykisk sygdom, informere om SIND Rådgivnings tilbud og tilbyde samtaleforløb til voksne pårørende, børn og unge samt familiesamtaleforløb.

Støtte til diversitet og fællesskab

Målgruppen for denne indsats er børn, unge og voksne pårørende med anden etnisk baggrund, primært bosiddende i udlejningsboliger under Brabrand Bolig Forening.

Projektet forventes at kunne nå ud til 80 personer og vil blive afviklet fra januar til juni 2024.

Dette initiativ viser SIND Rådgivnings forpligtelse til at styrke diversitet og inklusion, samtidig med at det hjælper med at opbygge stærkere støttenetværk i Gellerupparken.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps