Peer-to-Peer Empowerment i Fredens Havn

Foreningen Genoprettende Praksis modtager 50.000 kr. til en indsats, der går ud på at støtte svært socialt udsatte, som er tilknyttet fristedet Fredens Havn.

Foreningen Genoprettende Praksis modtager støtte fra Velliv Foreningen.JPG

Ansøger

Foreningen Genoprettende Praksis

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2021 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Målgruppen er præget af hjemløshed, psykiske problemstillinger samt en konfliktfyldt og kaotisk hverdag. De lever på kanten af samfundet og har ringe kontakt til myndighederne. Projektet skal hjælpe dem til at blive bevidste om deres ressourcer, styrke deres kommunikative evner og danne en social ramme for, at den enkelte kan passe bedre på sig selv og sine omgivelser.

På kanten af samfundet

Fredens Havn er et fristed i Erdkehlgraven i København, hvor særligt socialt udsatte, hjemløse og ”frie sjæle” holder til. De lever oftest på kanten af samfundet og har psykiske problemstillinger og en konfliktfyldt og kaotisk hverdag.

Foreningen Genoprettende Praksis har tidligere succes med at få kontakt til målgruppen, da de i foråret 2020 fik støtte fra Velliv Foreningens akutpulje til projektet Støtte til mennesker uden familieProjektet bestod bl.a. af ugentlige "lyttecirkler", som blev til en ramme, der hjalp målgruppen til at udtrykke sig, håndtere konflikter, og begynde på at tænke på fremtiden. 

Foreningen Genoprettende Praksis vil derfor bruge disse erfaringer til at lave en indsats, der skal skal hjælpe målgruppen til at blive bevidste om deres ressourcer, styrke deres kommunikative evner og danne en social ramme for, at den enkelte kan passe bedre på sig selv og på hinanden. 

Et fast holdepunkt

Indsatsen løber over et halvt år og bygger på to typer aktiviteter: Hver anden uge vil foreningen organisere en "lyttecirkel" efterfulgt af mad og bål. Lytteciklererne har forskellige temaer, der skal hjælpe målgruppen med deres problemstillinger. Samskabelse, konflikthåndtering og inkluderende fællesskabs principper er i fokus.

Derudover vil foreningen arbejde opsøgende og relationelt ved at være til stede og til rådighed i Fredens Havn hver uge for at sikre kontinuitet og "et fast holdepunkt" i det halve år, projektet foregår. Derfor kommer en fast ansat til at stå for løbende kommunikation og for akutte situationer, så der er tæt og kontinuerlig kontakt til målgruppen.

Således skal indsatsen bidrage til, at målgruppen bliver støttet i at opnå bedre trivsel og mental sundhed. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 50.000 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps