Støtte til mennesker uden familie

Projektets formål er at styrke den mentale sundhed og robusthed hos mennesker, der ikke har en støttende familie, gennem individuelle lyttende sessions og organisering af robusthedsgrupper.

Akutpulje_web_uden_txt.png

Ansøger

Genoprettende Praksis

Bevilling

DKK 49.860

Status

Igangværende

Pulje

Akutpulje

År

2020

Projektet har to elementer:
1) Lyttende sessions er 1-1 samtaler på video-opkald med en genoprettende facilitator. I de lyttende sessions mødes deltagerne som hele mennesker med aktiv lytning og empati. Sessionerne hjælper deltagerne med at udtrykke de udfordringer de har, og kortlægge hvilke skridt de kan tage for at finde mere balance.
2) Robusthedscirkler er støttegrupper med 8-10 deltagere, som på digitale møder trænes i at lytte aktivt og med empati, her kommer facilitatoren med input fra den genoprettende praksis og deltagerne har kontakt 1-1 imellem gruppemøderne og bliver dermed en støtte for hinanden.