Navigering i et kompleks arbejdsfelt

Kløverbakken, Klejtrup Friplejehjem, modtager en bevilling på 109.630 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sigter mod at styrke samarbejdet og den psykologiske tryghed blandt medarbejderne.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Kløverbakken, Klejtrup Friplejehjem

Bevilling

DKK 109.630

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Prioritering af medarbejderne

Med et arbejde i ældreplejen, der ofte er udfordrende, er det afgørende at sikre et godt arbejdsmiljø og stabile medarbejdere, der kan arbejde sammen som et team.

Kløverbakken har derfor igangsat et projekt, der skal styrke samarbejdet blandt medarbejderne og sikre psykologisk tryghed. 

Projektet er udviklet i samarbejde med en konsulent fra Demenscoach.dk og omfatter en række forskellige aktiviteter. Det starter med en trivselsundersøgelse, efterfulgt af to temadage og individuel og gruppevis supervision. 

Aktiviteterne bygger på teoretiske modeller som ability spotting, mentalisering, mindfulness og konfliktløsning. Målet er at udruste medarbejderne med redskaber til bedre at håndtere udfordringer samt fremme et positivt arbejdsmiljø.

Trivsel og bedre støtte til ældre

I alt vil en leder og 24 medarbejdere deltage i projektet, der strækker sig fra den 8. februar til den 29. november 2024.

Kløverbakken ønsker at prioritere medarbejdernes trivsel og styrke sammenholdet på arbejdspladsen for at sikre, at de bedst muligt kan fortsætte med at levere kvalitetspleje til deres ældre beboere.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps