Motion og Café

Kræftens Bekæmpelse Syddjurs Lokalforening modtager en bevilling på 27.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at bringe støtte og samvær til kræftramte i Syddjurs.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Kræftens Bekæmpelse Syddjurs Lokalforening

Bevilling

DKK 27.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

En støtte til to målgrupper

Projektet består af to målgrupper: den ene er kræftramte og deres pårørende, og den anden er de frivillige. Begge målgrupper er afhængige af hinanden, og det er derfor essentielt, at tilbyde støtte til begge grupper. 

Ved at pleje de frivillige gøres det attraktivt at engagere sig i frivilligt arbejde, hvilket kommer både de frivillige og de personer, som de hjælper, til gode.

Man ønsker således med projektet, at opretholde og udvikle det nuværende patientstøttetilbud, "Motion & Café", samt styrke plejen af de frivillige, bestyrelsen og kampagnelederne.

Netværksdannelse og sociale sammenkomster 

"Motion & Café"-tilbuddet udgør en væsentlig del af Kræftens Bekæmpelses indsats i Syddjurs. Her tilbydes kræftramte vejledning fra en fysioterapeut efterfulgt af en café, der skaber et rum for netværksdannelse og gensidig støtte. Desuden inkluderer projektet en årlig fødselsdagsfejring, der fejrer livet og samhørigheden blandt de berørte.

Til at pleje de frivillige, indebærer projektet også sociale sammenkomster, såsom besøg på Maltfabrikken i Ebeltoft, og cafébesøg, der styrker fællesskabet og vitaliteten blandt de frivillige.

Det forventes, at i alt 50 personer vil få gavn af projektet, som forløber fra den 3. januar 2024 til den 18. december 2024.

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps