Kulturrejse for et bedre mentalt arbejdsliv - 2. del

VPK Packaging A/S, som er en del af VPK Gruppen, modtager 250.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreniningen til at fortsætte deres trivselsindsats, som blev igangsat ved et tidligere projekt fra 2022.

2023_Velliv_Foreningen_cases_VPK_Packaging_lille.jpg

Ansøger

VPK-Group

Bevilling

DKK 250.000

Projektperiode

2023 - 2023

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2022

Kulturrejse

I 2022 modtog VPK Packaging A/S en bevilling på 29.950 kr. fra Velliv Foreningen til en forundersøgelse, som skulle fremme den mentale sundhed blandt de ansatte (læs mere om projektet fra 2022 her). Efter endt første del, modtager VPK Packaging A/S nu 250.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreniningen til at fortsætte projektet fra 2022, som har været springbrættet til næste store anden del. 

Ansøger og HR manager, Anita Svoldgaard, skriver: "Vi er på en kulturrejse for et bedre mentalt arbejdsliv. Vi startede med viden/inddragelse af ledelsen i 2022. Nu skal der arbejdes ned gennem organisationen. Den videre bevægelse skal gennem SU, AMO og trivselsagenter. De skal have en central rolle, der med en klar forventningsafstemning vil øge deres ansvar og ejerskab i arbejdet med trivsel. De får klare rammer og ny viden om mental sundhed, så de samarbejder bedst muligt med ledelsen og medarbejderne om at forebygge og håndtere mistrivsel.".

Trivselspolitik og arbejdskultur

Helt konkret skal indsatsen bestå af følgende aktiviteter: 

- To workshops om mental sundhed for bl.a. trivselsagenter.

- Udfærdigelse af en trivselspolitik.

- Udfærdigelse af et system, hvor man indstiller en særlig kulturindsats (individ/team/osv.) og viser anerkendelse i hele organisationen for at danne fælles fodslaw

- Uddannelse af trivselsvejledere.

- Ledersparring med fokus på, hvordan bl.a. trivselsagenter understøttes.

- Workshop for alle medarbejdere.

Anita Svoldgaard skriver: "Til trods for VPKs store indsats med at arbejde med trivsel og arbejdskultur gennem de sidste år, er der stadig en tendens til, at nogle kommer til at hænge fast i gamle adfærdsmønstre, som påvirker trivslen negativt. Brugen af trivselsagenter skal bl.a. være med til at sikre, at utilfredshed, brok og misforståelser opdages før, de bliver til problemer og håndteres, så organisationen navigerer trygt og solidt under forandringer, arbejdspres og øget kompleksitet.".

Indsatsen skal gavne alle ca. 160 ansatte, men ca. 38 medarbejdere og ledere skal direkte deltage i aktiviteterne. Gennem fælles workshops, inddrages hele virksomheden.