K&C Trivselsudvikling

Fastfoodkæden Kylling & Co modtager en bevilling på 463.750 kr. fra Velliv Foreningen til et trivselsprojekt, der vil gavne både ledere og medarbejdere i alle 14 Kylling & Co butikker.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Kylling & Co (Step koncept ApS)

Bevilling

DKK 463.750

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Et positivt arbejdsmiljø 

Fastfoodkæden Kylling & Co består af fem ejerledede butikker, ledet af direktør Claus Jensen, samt ni franchisebutikker, alle placeret i Jylland. Her ønsker man at sætte trivsel på dagsordenen, i et projekt, som løber fra medio september 2023 til medio september 2024. 

Projektet skal udgøre en indsats rettet mod alle butikkerne og forventes at gavne 40 ledere og 300 medarbejdere. Projektets formål er at etablere et fundament, der styrker virksomhedens evne til at håndtere trivsel, udvikling og mental sundhed.

Derved stræber Kylling & Co efter at blive en attraktiv virksomhed, hvor løn ikke er det primære fokus, men hvor et positivt arbejdsmiljø og kontinuerlig personaleudvikling betragtes som afgørende parametre.

Systematisk tilgang til trivsel

I første fase af projektet vil Kylling & Co tilpasse trivselsundersøgelser, der vil blive gennemført halvårligt. Målingerne vil være branchespecifikke og danne grundlag for en systematisk tilgang til at forbedre trivslen i alle butikker. For at styrke fællesskabet og forankre Kylling & Co's værdier i organisationen vil der blive afholdt workshops omhandlende dette for både butikschefer og medarbejdere.

Projektet inkluderer også tilpasning af MUS-værktøjer, der er udviklet som en del af det tidligere Core-Culture-projekt. Samtidig vil der blive fokuseret på at optimere rekrutterings- og onboarding-processer for at skabe mere tryghed i jobbet.

En vigtig del af Kylling & Co's Trivselsprojekt er også udviklingen af en intern lederuddannelse. Målet er at skabe øget læring og udvikling blandt lederne, hvilket forventes at have en positiv indvirkning på motivation og trivsel i hele organisationen. Endelig vil der blive udarbejdet en samlet personalehåndbog indeholdende alle relevante politikker, procedurer og retningslinjer.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps