Indsats mod psykisk vold

Omdrejningspunktet modtager en bevilling på 23.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats rettet mod voldsramte kvinder, der har levet med psykisk vold.

Velliv Lokal Trivsel

Ansøger

Omdrejningspunktet - www.omdp.dk

Bevilling

DKK 23.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

En støtte til voldsramte kvinder

Kvinder, der har oplevet psykisk vold, har behov for terapeutisk hjælp til at bearbejde de senfølger og traumereaktioner, som det medfører.

I 2023 havde Omdrejningspunktet 281 deltagere i gratis gruppeterapi og ønsker nu at fortsætte det i 2024.

Projektet sigter efter at øge trivslen hos deltagerne, ændre psykiske mønstre for at forebygge nye relationer med lignende dynamik og tilbagefald til tidligere voldelige relationer.

Terapigrupper i Virum 

Projektet består af at etablere terapigrupper i Virum, der særligt retter sig mod disse kvinder, der ikke har de økonomiske midler til at få den nødvendige hjælp

Forløbene strækker sig over 8 uger og har 12 deltagere pr. gruppe og et hold af frivillige psykoterapeuter. 

Projektet afvikles i hele 2024 og sigter efter at hjælpe 250 yderligere kvinder. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps