Samtalegruppe for kvinder der har været udsat for vold fra en partner

Foreningen Institut Mod Vold - Indsatser mod vold i nære relationer modtager 49.540 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et projekt, der har til hensigt at hjælpe ti kvinder, der oplever vold i hjemmet.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Foreningen Institut Mod Vold - Indsatser mod vold i nære relationer

Bevilling

DKK 49.540

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Ensomhed og skam

Foreningen Institut Mod Vold - Indsatser mod vold ønsker at starte et projekt, som skal forbedre fællesskabet mellem kvinder der har været udsat for vold fra en partner. Ansøger, cand.pæd.pæd.psych. og voldsspecialiseret psykoterapeut (MPF), Sara Svane skriver: "Vold i hjemmet og i parforholdet er behæftet med en særlig grad af skam og ensomhed. Det er et alvorligt problem for den enkelte kvinde, men også for hendes børn og for samfundet. Ensomheden øger risikoen for langvarig mistrivsel og et liv uden for arbejdsmarkedet.".

Målet med projektet er, at hjælpe kvinderne ud af ensomheden og skammen, og derved forbedre den mentale trivsel hos den enkelte kvinde. 

"Vi gjorde noget"

Indsatsen skal være todelt, og den kommer til at bestå af følgende:

1. Samtalegrupper for kvinder der har været udsat for vold fra en partner. Samtalegrupperne skal vare tre timer pr. gang og skal ledes af en voldsfaglig gruppeleder. Samtaleemnerne kommer til at handle om skam, skyld, ensomhed, isolation, samtale med sit barn, responser på vold, m.fl. 

2. Et hæfte om modstand. Der skal udarbejdes et hæfte om modstand, der skal formidle viden omkring vold i nære relationer til kommuner og politiet. Hæftet får titlen: "Vi gjorde noget".