Hvad ville du gerne have vidst

Appia Klinikken modtager en bevilling på 46.925 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at støtte unge voksne i alderen 20-30 år, der har ADHD og autisme, mens de træder ind på arbejdsmarkedet.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Appia Klinikken

Bevilling

DKK 46.925

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Redskaber til hverdagen

Appia Klinikken oplever, at der er en mangel på praksisviden om neurodiversitet, især i forhold til ADHD og autisme. Dette bidrager til følelser af isolation og stigmatisering blandt dem, der lever med disse diagnoser.

Dette problem forværres særligt blandt voksne, da der desværre stadig er en udbredt misforståelse om, at ADHD primært er en lidelse, der rammer børn.

Flertallet i denne målgruppe giver udtryk for, at de mangler konkrete redskaber til, hvordan de selv kan håndtere hverdagen, især når det kommer til at indgå i dagligdagsfællesskaber på arbejdspladser og lignende.

Erfaringsdeling og værktøjer

Man ønsker derfor gennem dette projekt, at udvikle en omfattende guide ved at organisere 1-2 workshops med målgruppen. Disse workshops vil give deltagerne mulighed for at dele deres erfaringer og oplevelser samt identificere værktøjer, der kan hjælpe dem med at integrere sig i dagligdagsfællesskaber på arbejdspladser. Målet er at skabe en guide baseret på autentiske perspektiver og praktiske løsninger.

Efter de første workshops følger en tredje session, hvor målgruppen vil teste og bidrage til udviklingen af konkrete idéer til guiden. Dette hands-on-approach sikrer, at guiden ikke kun er teoretisk, men også praktisk og relevant for de unge voksne med ADHD og autisme.

Efterfølgende vil guiden blive trykt og gjort tilgængelig i klinikken samt distribueret under udredninger og konsultationer. Projektet strækker sig fra den 15. september 2023 til den 30. juni 2024, og forventes at gavne op til 500 unge voksne.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps