Grib ind!: Udvikling og afprøvning af en intervention til tidlig forebyggelse af mobning på arbejdspladsen.

Eva Gemzøe Mikkelsen, SDU & Jesper Kristiansen, NFA modtager en bevilling på 4.059.325,63 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at udvikle, afprøve og evaluere et nyt træningselement kaldet "Grib Ind", der skal styrke vidners bevidsthed og kompetencer til at håndtere mobningssituationer på arbejdspladsen.

Velliv_Forskning.png

Ansøger

Eva Gemzøe Mikkelsen, SDU & Jesper Kristiansen, NFA

Projektperiode

2024 - 2028

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2023

Bekæmpelse af mobning på arbejdspladsen

Mobning er et udbredt problem på danske arbejdspladser, hvor ca. hver 10. arbejdstager har været udsat for mobning, og ca. hver 3. har været vidne til det inden for det seneste år. Dette øger risikoen for negative konsekvenser såsom dårligt mentalt helbred, hjertekarsygdomme, smerter, højere sygefravær, lavere produktivitet og tidlig pensionering.

Forskningen inden for mobning indikerer, at arbejdspladser, der ønsker at forebygge mobning, kan drage fordel af redskaber, der fokuserer på kollegers og lederes rolle i at stoppe mobning og andre krænkende handlinger. Dog er der kun få undersøgelser af redskaber rettet mod vidnerne, som er til stede i situationer med krænkende handlinger og mobning - især redskaber, som virksomheder selv kan implementere.

Projektet fokuserer derfor på udviklingen af et nyt træningselement baseret på rollespil, film og refleksioner, som skal integreres i det eksisterende værktøj "Grib Ind". Træningselementet sigter mod at træne medarbejdernes "konstruktive vidneadfærd" og styrke deres evne til at gribe ind i mobningssituationer på arbejdspladsen.

Et sundere arbejdsmiljø

Projektet vil blive afprøvet på fem forskellige virksomheder med henblik på at evaluere effekten af interventionen og identificere faktorer, der er afgørende for en vellykket implementering.

Projektet følger en mixed methods tilgang, der kombinerer kvantitative og kvalitative metoder. Det gennemføres i tre faser: en udviklingsfase, en interventions- og evalueringsfase samt en analyse- og formidlingsfase. I udviklingsfasen vil "Grib Ind" værktøjet blive videreudviklet i samarbejde med en virksomhed, mens interventions- og evalueringsfasen involverer gennemførelse af træningselementet på fire virksomheder med efterfølgende spørgeskemaundersøgelser for at dokumentere effekten af interventionen.

Ved at styrke vidners rolle i forebyggelsen af mobning og skabe praktiske værktøjer til at håndtere mobningssituationer håber projektet at bidrage til skabelsen af sundere, mere produktive og tryggere arbejdsmiljøer i hele landet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps