God tone på arbejdspladsen

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) modtager 2.590.767 kr. til at lave et forskningsprojekt i samarbejde med Institut for Psykologi på Syddansk Universitet (SDU). Projektet går ud på at gennemføre og evaluere en evidensbaseret intervention i to virksomheder for at forebygge krænkende handlinger på arbejdspladsen.

NFA og SDU modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Bevilling

DKK 2.590.767

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2020

Forskerne bag projektet vil dels undersøge mekanismer i udviklingen af krænkende handlinger på arbejdspladsen, dels konkrete indsatser rettet mod at udvikle et godt kollegaskab uden krænkende handlinger.  

Krænkende handlinger på arbejdspladsen

Op til 20% af den erhvervsaktive befolkning oplever jævnligt at blive udsat for krænkende handlinger på arbejdspladsen. De krænkende handlinger kan f.eks. bestå af ondsindet drilleri, seksuel chikane, nedgørende behandling eller mobning. Vedvarende udsættelse for sådanne handlinger øger risikoen for, at man udvikler mentale helbredsproblemer, f.eks. depression og angst.

Derfor ønsker tre forskere fra hhv. NFA og SDU at lave et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvad der skaber og vedligeholder krænkende handlinger på en arbejdsplads, samt hvordan en sådan kultur ændres til godt kollegaskab. 

Projektets er målrettet SMV'er (små og mellemstore virksomheder), herunder både ledere, medarbejdere og tillidsvalgte medarbejdere. Projektgruppen bag indsatsen består af seniorforsker Jesper Kristiansen, lektor i arbejds- og organisationspsykologi Eva Gemzøe Mikkelsen (SDU) og forsker Annette Meng (NFA).

Underliggende mekanismer bag krænkende handlinger

Projektet har til formål at undersøge to spørgsmål: 1) Hvad er det for mekanismer, der skaber og vedligeholder en kultur med krænkende handlinger på en virksomhed? 2) Hvordan kan en sådan kultur ændres til godt kollegaskab og dermed forebygge mentale helbredsproblemer blandt medarbejderne? For at besvare disse spørgsmål gennemføres et multiple case studie og interventioner på to virksomheder med høj forekomst af krænkende handlinger i nogle afdelinger.

Årsagerne til krænkende handlinger på arbejdspladsen kan være meget komplekse. Det kan derfor være en udfordring at ændre en sådan kultur og styrke det gode kollegaskab. Med casestudiet afdækkes de underliggende mekanismer bag krænkende handlinger. Denne viden indgår i interventionerne, som planlægges og udføres i nært samarbejde med virksomhedernes medarbejdere og ledere.

Interventionerne involverer flere organisatoriske niveauer på arbejdspladsen, herunder samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøorganisationen, lederne, og afdelinger på arbejdspladsen. På basis af projektets resultater udvikles en manual, som andre SMV'er kan anvende til at håndtere krænkende handlinger og skabe godt kollegaskab.

Indsatsen flugter dermed med Velliv Foreningens målsætninger for indsatsområde 2, om at fremme god mental sundhed i og uden for arbejdslivet. Samtidigt kan projektet bidrage med nyttig viden og redskaber til et område, der mangler begge dele. Derfor støtter Velliv Foreningen projektet med 2.590.767 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps