Golf gavner sundheden

Herning Golf Klub modtager en bevilling på 42.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sigter mod at styrke sundhed og trivsel for dem, der kæmper med sygdomme som diabetes, kræft og hjerteproblemer.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Herning Golf Klub

Bevilling

DKK 42.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Et skridt mod sundhed

I Herning Golf Klub bliver der lagt grønne planer for et nyt initiativ, der ikke blot drejer sig om golf, men om at skabe et fællesskab og støtte for mennesker med kroniske sygdomme.

Med bevillingen fra Velliv Foreningen står klubben klar til at iværksætte et særligt forløb, der sigter mod at styrke sundhed og trivsel for borgere, der er ramt af sygdomme som diabetes og kræft eller har hjerteproblemer.

For Herning Golf Klub handler det ikke blot om at svinge køllerne, men om at gøre en reel forskel i lokalsamfundet. Klubbens projekt har til formål at bringe mennesker sammen, der ellers måske føler sig isolerede eller alene med deres sygdom.

Gennem otte mødegange vil deltagerne ikke blot få mulighed for at dyrke sporten, men også for at dele erfaringer, skabe nye venskaber og finde støtte hos ligesindede.

Partnerskab og samarbejde

Projektet er ikke kun et resultat af Herning Golf Klubs eget engagement, men også et produkt af et tæt samarbejde med organisationer som Hjerteforeningen, Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse og Dansk Golf Union.

Denne partnerskabsmodel sikrer, at indsatsen når ud til dem, der har brug for det mest, og skaber en bredere forståelse og støtte omkring sundhedsfremmende initiativer i lokalsamfundet.

Det forventes, at 40 deltagere vil få glæde af initiativet, som strækker sig fra februar til oktober 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps