Onboarding af unge nyansatte – bedre trivsel og mindre stress i arbejdslivet

PP Clinic vil, i samarbejde med tre case-virksomheder, udvikle konkrete øvelser og metoder, der skal forebygge stress blandt unge nyansatte. Velliv Foreningen støtter indsatsen med 410.000 kr.

adult-business-computer-contemporary-380769.jpg

Ansøger

PPclinic

Bevilling

DKK 410.000

Projektperiode

2019 - 2020

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2019

De tre deltagende virksomheder - Niras, Works og Væksthuset - involveres i udviklingen og afprøvningen af indsatsen.

Nyansat på arbejdsmarkedet - en sårbar position

Unge nyansatte er særligt udsatte på arbejdet og døjer ofte med stress, der påvirker deres mentale helbred. PP Clinic er en arbejdsmiljø- og medicinsk klinik, der vil udvikle konkrete øvelser og metoder, der skal forebygge stress blandt unge nyansatte. Øvelserne og metoderne vil blive afprøvet i de deltagende virksomheder Niras, Works og VæksthusetIndsatsen bygger på relevant og eksisterende viden af både praktisk og teoretisk karakter, som PP Clinic delvist har tilegnet sig via arbejdsmiljøindsatser i virksomheder. Der anvendes en "bottom-up" tilgang, så indholdet udvikles med afsæt i deltagernes behov og ønsker - med målet om, at de unge vil opnå en bedre mental sundhed. Det er særligt en styrke i indsatser med unge, idet de kan have helt andre vinkler, behov og perspektiver, end uddannede arbejdsmiljøprofessionelle kan forestille sig.

En indsats, der kan overføres til andre virksomheder

Indsatsen har indtænkt en vidensdeling, hvor der b.la. inddrages pressemeddeleser og temadage, der skal sprede budskabet om projektet. Derudover vil der blive udviklet et strategipapir, der skal ”klæde andre virksomheder på” til at gennemføre indsatsen, så det kan komme andre til gavn. Værktøjerne og metoderne tager afsæt i de data, som PP Clinic indsamler fra de deltagende virksomheder. Herefter vil de konkrete redskaber og metoder blive afprøvet sammen med virksomhederne, og der vil blive afholdt en evaluerings-workshop. Indsatsen bygger dermed på et godt vidensgrundlag, og der er gode muligheder for, at de værktøjer og metoder, der udvikles i projektet, forankres i de deltagende case-virksomheder. Derfor støtter Velliv Foreningen projektet med 410.000 kr.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet og erfaringer fra projektet viser, at psykologisk tryghed og onboarding ikke er noget, der sker af sig selv, men kræver viden om og fokus på de psykologiske processer i onboardingforløbet. Til at understøtte dette formål er der udviklet en række redskaber, der kan anvendes til at arbejde med onboarding af unge førstegangsansatte. Redskaberne er sammen med viden og gode råd om onboarding af unge førstegangsansatte samlet i pjecen ”Velkommen om bord - psykologisk onboarding af unge nyansatte på arbejdspladsen”.