GIV TRIVSLEN VIDERE

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg modtager en bevilling på 158.400 kr. fra Velliv Foreningen til udvikling og implementering af en stresspolitik, der sigter mod at forbedre den mentale sundhed og trivsel på skolen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Bevilling

DKK 158.400

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2024

Prioritering af mental sundhed

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg vil forbedre den mentale sundhed og trivsel på skolen. Gennem kompetenceudvikling af ledere samt Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentanter sigter skolen mod at tilegne sig nye redskaber til at håndtere stress og fremme en sund arbejdskultur.

Indsatsen består af en række aktiviteter, herunder en trivselsundersøgelse for at kortlægge udfordringerne, efterfulgt af et samarbejde mellem nøglepersoner for at udforme en trivselspolitik.

Der vil desuden være workshops for alle medarbejdere, hvor op til 20 deltagere på hvert hold sammen med to erhvervspsykologer vil få værktøjer til at opspore og forebygge stress. Den viden og de redskaber, der opnås gennem denne proces, vil blive delt og integreret i hele arbejdspladsen.

En indsats for hele arbejdspladsen

Hele indsatsen vil blive faciliteret af to erhvervspsykologer fra INSPIRES, og den planlægges at blive gennemført fra januar til maj 2024.

Projektet vil involvere hele arbejdspladsen, inklusive 7 ledere og 122 medarbejdere, og har til formål at skabe et sundere og mere trivselsorienteret arbejdsmiljø på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps