Foredragsrække for brugere i Forebyggelse og Mental Sundhed

Jammerbugt Kommune modtager en bevilling på 60.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at styrke relationer og mindske ensomhed blandt brugerne af fire væresteder.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Jammerbugt Kommune

Bevilling

DKK 60.000

Projektperiode

2023 - 2025

Beliggenhed

Nordjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

Kamp mod ensomhed

Brugerrådet i Jammerbugt Kommune ønsker at igangsætte flere fælles aktiviteter på tværs af deres fire væresteder. Disse aktiviteter skal være arrangeret af brugerne selv og for brugerne.

Deltagelse i fælles aktiviteter med andre styrker nemlig den mentale sundhed og skaber en følelse af tilhørsforhold.


Dette giver således mulighed for at møde andre borgere, der også er psykisk sårbare, og skabe netværk samt styrke de personlige relationer.

Foredrag og fællesspisning

Projektet består først og fremmest af 3-4 foredrag om året. Disse foredrag præsenteres af relevante foredragsholdere såsom peermedarbejdere eller aktører fra SIND. Foredragene vil ikke kun adressere ensomhed, men også give deltagerne værktøjer til at styrke deres sociale relationer.

Før foredragene vil der være fællesspisning, hvilket giver deltagerne mulighed for at skabe et rum, hvor de kan lære hinanden at kende og være en del af et fællesskab. 


Projektet strækker sig fra august 2023 til december 2025, og det forventes at 30 brugere vil deltage pr. gang.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps