Udflugter for brugere af Varmestuen

Kirkens Korshær i Holstebro modtager 30.000 kr. af Velliv Foreningen til at afholde arrangementer for deres sårbare brugere af varmestuen.

Kirkens Korshærs varmestue i Holstebro.jpg

Ansøger

Kirkens Korshærs Varmestue Holstebro

Bevilling

DKK 30.000

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Kirkens Korshærs varmestue i Holstebro ønsker at give deres brugere adspredelse i en svær hverdag. Derfor modtager de støtte fra Velliv Foreningen til to udflugter, som brugerne selv er med til at udvælge. De vil finde sted i henholdsvis sensommeren 2020 og vinteren 2020. 

Bekæmpelse af dårlig mental sundhed

Ensomhed er et stigende problem i den danske befolkning, og det vil Kirkens Korshær i Holstebro gøre noget ved. Derfor vil de lave en indsats, der skal komme brugere af deres varmestue i Holstebro til gavn. Projektet består af to udflugter for brugerne, der skal give adspredelse til en særlig psykisk sårbar målgruppe, der ellers ikke ville have adgang til disse oplevelser. Varmestuen har 125 brugere, og omkring 45 brugere vil deltage i hver udflugt. Formålet med projektet er at forbedre den mentale sundhed hos brugerne af Varmestuen ved at styrke fællesskabet og de interne relationer i afdelingen. Borgerne bliver selv inkluderet i planlægningsfasen, og udflugterne skal modvirke ensomhed, depression og følelsen af at være udenfor fællesskabet og uden indflydelse - og dermed styrke den mentale sundhed for borgerne. 

Glæde og positive oplevelser for sårbare borgere

Varmestuens brugere er en psykisk sårbar gruppe af borgere, der er særligt udsatte enten grundet nuværende eller tidligere problemer omkring nuværende eller tidligere problemer omkring misbrug, psykisk sygdom, ensomhed eller hjemløshed. Projektet vil komme en stor gruppe til gavn, og det forventes at potentielt 90 unikke brugere vil få glæde af indsatsen. Varmestuen har allerede god kontakt med den sårbare målgruppe, og de har tidligere gennemført lignende initiativer med stor succes. Projektet kan dermed skabe glæde og positive oplevelser for en særlig psykisk sårbar målgruppe, der ikke har mulighed for at deltage i lignende udflugter på eget initiativ. Indsatsen skal dermed styrke brugernes mentale sundhed, og det vil Velliv Foreningen gerne støtte.   

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps