Forebyggelse og behandling af stress

Altinget.dk modtager en bevilling på 128.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sigter mod at forebygge stress og psykologisk belastning på arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Altinget.dk

Bevilling

DKK 128.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Udfordringer adresseres gennem innovativt projekt

Med en bevilling på 128.000 kr. har Altinget.dk iværksat en plan for at styrke trivslen blandt mediehusets medarbejdere.

En central del af indsatsen indebærer ledersparring og supervision med erhvervspsykologer fra Mindwork. Målet er at opbygge ledernes fælles viden og beslutning om forebyggelsesstrategier samt skabe et solidt fundament for trivsel på arbejdspladsen gennem aktiv ledelsesindsats.

Der vil blive afholdt en række workshops, herunder en heldags- og en halvdags-workshop, der sigter mod at opbygge organisatorisk viden og fælles værktøjer på området for psykosocialt arbejdsmiljø. Disse workshops vil være rettet mod både ledere og medarbejdere og vil fungere som en platform for at udveksle erfaringer og skabe en fælles forståelse af trivselsproblematikkerne.

Kvalitetssikring og tidlig forebyggelse

Gennem et klippekortsystem med autoriserede rådgivere og erhvervspsykologisk sparring vil Altinget.dk arbejde på at kvalitetssikre politikker og skabe en plan for at omsætte disse politikker fra papir til praksis.

Formålet er at sikre tidlig forebyggelse af stress og psykologisk belastning gennem en proaktiv tilgang til sagshåndtering og støtte.

Der er to konsulenter fra Mindwork tilknyttet indsatsen, som strækker sig fra januar til maj 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps