Forebyggelse af digital chikane mod ansatte - implementering

Digitalt Ansvar modtager 4.512.707 kr. til at lave en forebyggende indsats, der skal bekæmpe digital chikane blandt ansatte.

WEB_FOREDRAG.png

Ansøger

Digitalt Ansvar

Bevilling

DKK 4.512.707

Projektperiode

2022 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores branche

År

2022

Ruste ledere til at håndtere digital chikane

Digitalt Ansvar modtog i 2020 en bevilling til et projektsom skulle kortlægge omfanget af digital chikane blandt ansatte med borger- eller kundekontakt med henblik på at målrette metoder til arbejdsgivere i udsatte brancher til forebyggelse af stress, angst og sygemeldinger som følge af chikanen.

Undersøgelsen viste, at digital chikane er overraskende udbredt blandt privatansatte på tværs af brancher, og at ca. hver 10. det sidste år har været udsat for trusler, hadefulde kommentarer, afpresning eller usande beskyldninger digitalt fra kunder, samarbejdspartnere og lignende. 

Derfor modtager Digital Ansvar endnu en bevilling fra Velliv Foreningen til at lave en forebyggende indsats, der skal gøre ledere rustet til at håndtere digital chikane mod deres medarbejdere i private virksomheder. 

Kampagne, oplæg, værktøj og metoder

For at gøre det så praksisnært og anvendeligt som muligt vil det præcise indhold i indsatsen til virksomhederne blive videreudviklet sammen med en samarbejdsvirksomhed i projektets første år (2022). I projektets andet år (2023) vil de konkrete værktøjer og metoder blive testet og evalueret hos minimum to yderligere samarbejdsvirksomheder.

Projektet består desuden af tre forskellige indsatser:
1. En kampagne målrettet ledere i virksomheder, som er udviklet i samarbejde med en enkelt virksomhed og eksekveres af et bureau.
2. Oplæg for netværk, som henvender sig til virksomheder og andre relevante aktører. 
3. Værktøjer og metoder til arbejdsgivere: Med udgangspunkt i webuniverset fra projektets første fase, vil der med virksomhederne blive videreudviklet, testet og implementeret løsninger til håndtering og forebyggelse af digital chikane.

Formålet med projektet er dermed, at flere arbejdsgivere får kendskab til problemet med digital chikane, og at samarbejdsvirksomhederne implementerer de metoder, som der bliver præsenteret for dem. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps