Kortlægning og forebyggelse af digital chikane mod ansatte

Foreningen Digitalt Ansvar modtager 1.574.041 kr. til et projekt, som skal kortlægge omfanget af digital chikane blandt ansatte med borger- eller kundekontakt med henblik på at målrette metoder til arbejdsgivere i udsatte brancher til forebyggelse af stress, angst og sygemeldinger som følge af chikanen.

Digital Ansvar modtager støttte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

Digitalt Ansvar

Bevilling

DKK 1.574.041

Projektperiode

2020 - 2021

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Afsluttet

Pulje

Analyse og kampagne

År

2020

Digitalt Ansvar er paraplyorganisation for 18 medlemsorganisationer, som arbejder med digitale krænkelser og digital vold.

Øget chikane i takt med digitalisering

I takt med digitaliseringen og brugen af sociale medier får flere ansatte kontakt med borgere og kunder digitalt. Dette er mere aktuelt end nogensinde nu, hvor smitterisikoen begrænser det fysiske møde. Samtidig er vores privatliv rykket ud på nettet og det er blevet nemt at finde private oplysninger, som kontaktoplysninger, via en simpel Google-søgning.

Undersøgelser fra flere fagforbund for offentligt ansatte viser, at det har medført en stigning i antallet, som udsættes for digital chikane i form af direkte eller indirekte trusler, grove kommentarer, uberettiget videregivelse af private oplysninger mv. Omfanget af den digitale chikane for ansatte generelt i Danmark, herunder privatansatte, kendes dog ikke. Den digitale chikane adskiller sig fra fysisk chikane ved, at den ikke begrænser sig til arbejdstid og
-sted.

De psykiske konsekvenser er til gengæld velkendte, og ligner dem for fysisk chikane, som i værste fald medfører stress, angst og sygemeldinger. Rundspørger viser imidlertid, at mange arbejdsgivere ikke har retningslinjer for håndtering af digital chikane.

Derfor vil Digitalt Ansvar lave et projekt, som skal kortlægge omfanget af digital chikane blandt ansatte med borger- eller kundekontakt. Formålet med projektet er, at arbejdsgivere i udsatte brancher får kendskab til omfanget af digital chikane og metoder til at forebygge stress, angst og sygemeldinger. 

Omfanget af den digitale chikane

En spørgeskemaundersøgelse af ansatte med borger- eller kundekontakt skal kortlægge omfang, behov og udsatte brancher, der suppleres af interviews med ofre for digital chikane med fokus på forløb og behov. Analysen skal give arbejdsgivere i udsatte brancher viden om omfanget af den digitale chikane. 

Indsamling af best practice og metoder til forebyggelse skal foregå gennem møder i Digitalt Ansvars netværk for hhv. forskere, jurister og offerrådgivere, et desk study og efterfølgende interviews i virksomheder og organisationer, der har arbejdet med at forebygge digital chikane. Indsamlingen skal muliggøre opbyggelsen af et webunivers til arbejdsgivere.

Indsatsen vil blive formidlet til relevante aktører, gennem en opbygning af et webunivers med videoer, cases og trinvis guide målrettet udsatte brancher. Analysen offentliggøres i samarbejde med et landsdækkende medie og fagblade og kampagne lanceres på sociale medier. 

Projektet er en indsats fra Digitalt Ansvar, som er ledet af kommunikations- og analysechef, Ask Hesby Krog. De øvrige projektmedarbejdere består af sekretariatsleder, Katrine Blom, Informationsspecialist, Christian Skettrup og advokat og bestyrelsesformand, Miriam Michaelsen. 

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 1.574.041 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps

Resultater

Projektet er nu afsluttet. Resultaterne fra kortlægningen bidrager med ny viden om omfang og behov i forbindelse med digital chikane hos privatansatte. Nedenfor præsenteres kortlægningens hovedresultater:

  • Hver tiende oplever digital chikane Blandt de danskere, der er beskæftiget på det private arbejdsmarked, og som har digital kontakt med eksterne personer, har ca. hver tiende været udsat for digital chikane i arbejdssammenhænge det seneste år. Den mest hyppige form for digital chikane er hadefulde eller nedsættende kommentarer.
  • Hver tiende oplever at være i risiko for digital chikane Det er også ca. hver tiende, der selv oplever, at de er i risiko for at opleve digital chikane, og ligeså mange mener at digital chikane udgør et reelt problem på deres arbejdsplads.
  • Hver tredje tager sine forholdsregler En tredjedel er varsomme med at dele personlige oplysninger med eksterne personer og tager sig generelt forholdsregler, for at mindske risikoen for digital chikane.
  • Digital chikane findes på tværs af brancher Digital chikane er ikke isoleret til én, men er udbredt på tværs af flere brancher – fra transport & service, over kultur & turisme til bank & forsikring.
  • Digital chikane foregår gennem flere kanaler Arbejdsmail, telefonopkald og sociale medier er de kanaler som flest har oplevet digital chikane gennem.
  • Der mangler viden om arbejdspladsers håndtering af digital chikane Mere end halvdelen af de privatansatte med digital kontakt til eksterne kender ikke til love og regler på området, og kun hver fjerde har kendskab til, hvorvidt deres arbejdsplads har retningslinjer.
  • Langt størstedelen af medarbejdere mener, at de selv har ansvaret for at undgå og håndtere digital chikane Fem ud af seks ser digital chikane som noget, de selv har ansvar for at håndtere, men føler sig ikke klædt på til det.

De samlede resultater kan læses i denne rapport, der er udarbejdet af Digitalt Ansvar. Digital chikane på det privat arbejdsmarked.