Fokus på medarbejdertrivsel og mental sundhed til bedre eksekvering

List Byg A/S modtager en bevilling på 96.000 kr. fra Velliv Foreningen til en omfattende indsats for at fremme trivsel på hele arbejdspladsen.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

List Byg A/S

Bevilling

DKK 96.000

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Trivsel i byggebranchen

Byggebranchen, der ofte præges af en stresset hverdag, har været igennem en turbulent og usikker periode. I lyset af disse udfordringer ønsker List Byg A/S at implementere en række aktiviteter, der sigter mod at skabe et sundere arbejdsmiljø.

Bevillingen skal derfor bruges til en indsats, der begynder med et opstartsmøde, hvor medarbejderne vil komme med inputs - disse vil være med til at danne grundlag for hele processen. Efterfølgende vil der være workshops, og løbende vil der blive udført kvantitative undersøgelser, som skal dække før, under og efter implementeringen af tiltagene.

Der vil være i alt tre workshops, som vil afdække trivselsaspekter, styrkeområder og gentagelse af nye færdigheder. Her vil der være fokus på dialog samt oplæg om god trivsel. Ved behov vil der være supervision, vejledning og trivselssamtaler, især med fokus på nøglepersoner i indsatsen.

Trivsel på tværs

List Byg A/S håber, at det ikke kun er dem selv, der vil drage nytte af indsatsen - virksomheden ser indsatsen som en bevægelse og et bidrag til et bedre arbejdsmiljø på tværs af branchen, hvor deres eksterne samarbejdspartnere også vil blive påvirket af kulturændringen.

Indsatsen vil komme både de administrative medarbejdere og produktionen, som omfatter projekt- og byggeledere, til gode. Samlet vil ti medarbejdere og to ledere deltage i den planlagte indsats, der strækker sig fra september 2023 til august 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps