Fit 2 Fight 4 Future

Foreningen Fundamentet modtager en bevilling på 55.296 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der har til formål at hjælpe unge mænd i alderen 18-30 år, der kæmper med stof- eller alkoholmisbrug og samtidig befinder sig i negative sociale fællesskaber præget af kriminalitet og rusmidler.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Foreningen Fundamentet

Bevilling

DKK 55.296

Projektperiode

2023 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

En stigende udfordring blandt unge mænd

Fundamentet hjælper psykisk og socialt udsatte mennesker over en bred kam. Den primære målgruppe er dog unge i alderen 18-30 år, der lider af psykisk sårbarhed i større eller mindre grad.

Hertil har Fundamentet observeret en stigende tendens til, at flere unge mænd søger hjælp til at håndtere misbrugsproblematikker. Disse unge befinder sig ofte i miljøer, hvor kriminalitet og rusmidler udgør en integreret del af fællesskabet.

Foreningen modtager derfor denne bevilling, der skal hjælpe med at intensivere deres indsats for at bryde denne negative spiral, de unge mænd finder sig selv i.

Helhedsorienteret tilgang med fokus på aktiviteter

Fundamentets tilgang til behandling er helhedsorienteret, hvor terapi og behandling kombineres med sociale aktiviteter. Dog har de erfaret, at der mangler specifikke tiltag rettet mod unge mænd.

Man vil derfor introducere boksetræning to gange ugentligt samt kost- og søvnvejledning som en del af aktivitetsudvalget. Dette tiltag sigter mod at tilbyde en mere målrettet indsats og engagere de unge på en ny og motiverende måde.

Projektet forventes at komme i gang fra oktober 2023 og løbe frem til september 2024. Her forventes det, at 20 unge mænd vil drage fordel af indsatsen

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps