Friluftsaktiviteter til fremme af mental sundhed blandt socialt udsatte

Kafe Kolind vil fremme den mentale sundhed blandt værestedets brugere ved at tilbyde friluftsaktiviteter og naturterapi. Velliv Foreningen støtter projektet med 49.500 kr.

19-0467 - Kafe Kolind beskåret.jpg

Ansøger

Kafe Kolind/KFUM's Sociale Arbejde

Bevilling

DKK 49.500

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2019

Kafe Kolind har mange års erfaring med arbejdet med socialt udsatte og psykisk sårbare. Denne indsats er målrettet brugerne af Kafe Kolind, der alle er socialt udsatte eller psykisk sårbare, mens en stor del er førtidspensionister eller pensionister. 

Borgere med psykiske problemstillinger

Flere undersøgelser viser, at socialt udsatte borgere har mange problemstillinger, hvor psykiske problemer, ensomhed og social isolation rammer en stor del af dem. Langvarige mentale helbredsproblemer kan have store konsekvenser for socialt udsatte borgere, da det øger risikoen for udvikling af kroniske helbredsproblemer, manglende beskæftigelse og højere dødelighed. Kafe Kolind er et socialt værested, hvor socialt udsatte og psykisk sårbare borgere kan få rådgivning, socialt samvær og andet, som de kan have brug for. Med dette projekt vil Kafe Kolind tilbyde brugerne af værestedet et forløb med friluftsaktiviteter og naturterapi for 30 unikke brugere. Med hjælp fra en friluftsvejleder, vil brugerne få indblik i naturens potentielle indflydelse på den mentale sundhed.

Naturens helende effekt på det mental helbred

Det er veldokumenteret, at natur har en positiv indflydelse på mentalt helbred, da naturen er med til at give ro og sansestimulering. Derfor vil Kafe Kolind også bruge naturen og friluftsaktiviteter til at forbedre brugernes mentale sundhed. Aktiviteterne faciliteres af en uddannet friluftsvejleder og vil blive planlagt i samarbejde med brugerne. Aktiviteterne har til formål at skabe et fællesskab og give mening i brugernes hverdag. Kafe Kolind har mange års erfaring med arbejdet med socialt udsatte og psykisk sårbare. Derudover gør de brug af en uddannet friluftsvejleder, der skal stå for afviklingen af aktiviteterne. Kompetencerne til gennemførslen af projektet er således til stede. Deltagerne i aktiviteterne vil opnå viden og redskaber, som de selv vil kunne bruge fremadrettet i naturen.

Velliv Foreningen finder det nytænkende at implementere naturaktiviteter i værestedsarbejdet som en måde at forbedre brugernes mentale sundhed. Der er et langsigtet perspektiv i projektet, da forhåbningen er, at naturaktiviteterne giver brugerne et fællesskab og en meningsfuld aktivitet i hverdagen, som de kan fortsætte med efterfølgende. Derfor bliver indsatsen støttet med 49.500 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps