Faglig medarbejderdag 2024: Kurs og retning for Reden Aarhus

Reden Aarhus modtager en bevilling på 59.640 kr. fra Velliv Foreningen til at afholde to faglige medarbejderdage.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Reden Aarhus

Bevilling

DKK 59.640

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Fokus på kerneopgaver

Reden Aarhus er en organisation, der dedikerer sit arbejde til at støtte kvinder i prostitution og ofre for menneskehandel.

Nu har organisationen modtaget støtte for at styrke trivslen, definere kerneopgaverne og skabe en fælles faglig retning for dem selv.

Indsatsen strækker sig over to dage og omfatter en række intensive aktiviteter. På første dag vil der være introduktion til dagen, konsulentundervisning, gruppedrøftelser om udfordringer og løsninger samt plenumdiskussioner om, hvordan kerneopgaven bedst kan løses. Anden dag fokuserer på undervisning og opsamling, hvor deltagerne vil reflektere over, hvad de har lært, hvad der skal ændres og udvikles, og hvordan de kan implementere det i deres daglige arbejde.

Helhedsorienteret tilgang

Projektet involverer en psykolog fra Clavis Erhvervspsykologi og henvender sig til hele arbejdspladsen, der består af 15 fastansatte, 8 vikarer og 2 ledere.

Ved at skabe en fælles forståelse for kerneopgaverne og styrke trivslen håber Reden Aarhus at skabe et endnu mere effektivt og støttende miljø for både medarbejderne og de borgere, de hjælper. 

Indsatsen forventes gennemført mellem maj og juni 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps