Fællesspisning og foredrag

Den Boligsociale helhedsplan Nyborg modtager en bevilling på 55.000 kr. fra Velliv Foreningen til en række initiativer, der skal mindske ensomhed og styrke fællesskabet blandt beboerne i boligområdet.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Den Boligsociale helhedsplan Nyborg

Bevilling

DKK 55.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2024

Fællesskab gennem fællesspisning og foredrag

Nyborg Boligsociale Helhedsplan har erfaret, at ensomhed er et udbredt problem blandt beboerne i boligområdet. Mange føler sig isolerede og mangler et fællesskab, hvor de kan dele deres hverdag og finde støtte.

Derfor sigter projektet, der har modtaget støtte fra Velliv Foreningen, mod at forbedre beboernes trivsel og skabe en følelse af ligeværd og normalitet gennem en række fællesspisningsarrangementer og foredrag om mental sundhed og livskvalitet.

Disse fællesspisningsarrangementer giver ikke kun mulighed for at få et godt måltid mad, men også en chance for at lære sine naboer bedre at kende. Det er en vigtig del af projektet, da social isolation kan have alvorlige konsekvenser for både den mentale og fysiske sundhed. Ved at skabe et fast samlingspunkt, hvor beboerne kan mødes regelmæssigt, håber foreningen at styrke fællesskabsfølelsen og reducere ensomheden.

Ud over fællesspisning vil der også blive afholdt seks foredrag om forskellige emner, der relaterer sig til mental sundhed og livskvalitet. Indholdet af foredragene vil blive fastlagt i samarbejde med beboerne, så de er relevante og imødekommer deres behov og interesser. 

Økonomisk tilgængelighed og medbestemmelse

En central del af projektet er at sikre, at alle beboerne har mulighed for at deltage, uanset deres økonomiske situation. Mange af beboerne i boligområdet har ikke råd til at deltage i sociale arrangementer, hvilket yderligere kan forværre følelsen af isolation. Ved at tilbyde fællesspisninger og foredrag gratis ønsker Nyborg Boligsociale Helhedsplan at skabe et inkluderende fællesskab, hvor ingen skal føle sig udelukket på grund af økonomiske begrænsninger.

Medbestemmelse er en anden vigtig faktor i projektet. Beboerne får mulighed for at være med til at vælge emnerne for foredragene, så de er relevante for deres livssituationer. Dette sikrer, at arrangementerne ikke blot er informative, men også engagerende og meningsfulde for deltagerne. 

Projektet, der strækker sig over hele 2024, forventes at nå ud til omkring 200 beboere i Nyborg.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps