Vi mødes om maden

I boligområdet Holtbjerg, er der en del udsatte beboere. Området er på regeringens liste over forebyggelsesområder. Den boligsociale helhedsplan Plads Til Forskel arrangerede sammen med den lokale skole og SFO, Aktivitetshuset, UngHerning og de frivillige beboere fra området, i forbindelse med en byfest, fællesspisning for beboerne i boligområdet Holtbjerg. Plads til Forskel og samarbejdspartnerne modtog 18.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til dette projekt.

fællesbo1.jpg

Ansøger

Plads Til Forskel

Bevilling

DKK 18.000

Projektperiode

2022 - 2022

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Afsluttet

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

For høje udgifter

Der har tidligere været gode oplevelser med byfester og fællesspisningsarrangementer i området, men det har været en bekymring om de udgifter, som har været forbundet med arrangementerne, har afholdt mange af de udsatte beboere fra at deltage. Derfor har samarbejdsgruppen startet dette projekt, som skal være med til, at inkludere flere i fællesskabet, og det skal ske på tværs af kulturer, aldre og interesser. 

Madlavning på tværs

Fællesspisningen fandt sted d. 2. september 2022 og bestod af flere elementer:

Frivillige familier fra området skulle lave mad til de andre beboere. Hver familie skulle planlægge retterne, og handle ind sammen med en tilknyttet samarbejdspartner.
Der var 10 familier fra mindst seks forskellige lande, heriblandt f.eks. to danske familier og to somaliske familier. Hver familie skulle lave traditionelle retter til hinanden. Hver af de 10 madhold lavede mad til 30 personer, således at der var mad til ca. 300 beboere.

Den lokale skole og det lokale aktivitetscenter stillede lokaler til rådighed.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps