Fællesskab i naturen for udsatte i Fredericia

Kirkens Korshær Varmestue Fredericia modtager 50.000 kr. i bevilling fra Velliv Foreningen til et pilotprojekt, som skal skabe "naturlige" fællesskaber for udsatte i Fredericia.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Kirkens Korshær Varmestue Fredericia

Bevilling

DKK 50.000

Projektperiode

2022 - 2023

Beliggenhed

Syddanmark

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2022

Til for varmestuens brugere

Hos Kirkens Korshær Fredericia har de en varmestue som bliver benyttet af udsatte borgere. Det kan f.eks. være mennesker som lider af misbrug, tidligere har haft et misbrug, har oplevet omsorgssvigt, som er psykiske eller fysiske syge, hjemløse, stressede eller ensomme. 

Kirkens Korshær Varmestue Fredericia har tidligere modtaget bevillinger fra Velliv Foreningen til indsatser til for varmestuens brugere, og denne gang er ikke en undtagelse. Organisationen modtager nu 50.000 kr. fra Velliv Foreningen til at bidrage et pilotprojekt, som skal være fællesskabsdannende for bl.a. varmestuens brugere. Projektet består af elementer fra organisationens tidligere projekt "Naturen på recept for udsatte" (læs her), hvor naturen også denne gang skal danne rammerne for aktiviteterne. 

Fællesskabende natur

Ansøger og daglig leder hos Kirkens Korshær Varmestue Fredericia, Bjarne Dahlmann, skriver: "Vi ønsker at lave et pilotprojekt, hvor vi skaber fællesskab i naturen, der har fokus på at fremme gode og nye sociale relationer på kryds af væresteder, afstresse nervesystemet ved ophold i naturen, kropslige øvelser og samtidig lave naturterapeutiske øvelser, der øger fællesskab, selvudvikling og livsmestring.".

Pilotprojektet skal have fokus på at skabe nye, gode relationer for brugere af sociale væresteder i Fredericia, deriblandt brugerne af varmestuen. Projektets aktiviteter skal finde sted i naturen, hvor man vil opleve kropslige og naturterapeutiske øvelser, der skal afstresse nervesystemet og gøre det nemmere at socialisere med andre. Dertil vil der blive lavet mad over bål, samt arrangeres vandreture. Det hele skal danne grundlag for bedst muligt at fremme et fællesskab hos de deltagende. 

I alt kan 50 deltage, og projektet forventes at forløbe over ni måneder.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps