Fælles mod racisme

Civil Connections modtager en bevilling på 60.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at støtte forældre til børn, der oplever verbal racisme.

Velliv_Lokal trivsel.png

Ansøger

Civil Connections

Bevilling

DKK 60.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2023

En indsats for brune børn og deres forældre 

Verbale racistiske overfald mod brune børn sker ofte, og forældre og andre voksne, der overværer det, bliver ofte handlingslammede og berøringsangste.

Dette kan medføre, at man føler sig magtesløs, og det får børn og unge til at føle sig ensomme og utrygge, hvilket kan føre til længerevarende problemer med identitet og eksklusion.

Projektet vil derfor give forældrene værktøjer til at håndtere magtesløsheden i de situationer, hvor deres børn udsættes for diskrimination.

Antiracistisk initiativ

Projektet vil facilitere fem aftenmøder, hvor forældre kan dele erfaringer, rådgive hinanden og finde støtte. Møderne vil også omfatte tre oplæg fra fagpersoner og materiale om antiracistisk opdragelse for at ruste forældrene bedst muligt.

Ud over aftenmøderne planlægger Civil Connections et udgående arrangement rettet mod den brede befolkning. Dette arrangement har til formål at skabe opmærksomhed omkring racisme og opfordre til aktiv deltagelse i kampen mod diskrimination.

Projektet vil afslutte med et møde, hvor deltagerne beslutter, hvordan netværket kan fortsætte og være bæredygtigt efter projektperioden. Det forventes, at 150 vil deltage i projektet, som varer fra februar til og med november 2024. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps