Ensomheden bør formindskes

Lev Horsens modtager en bevilling på 42.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der sigter mod at mindske ensomhed og tristhed blandt personer med handicaps og deres pårørende.

Netværk og støtte gennem sociale aktiviteter 

Mennesker med handicaps kan ofte have begrænset mulighed for at deltage i sociale arrangementer, mens pårørende kan savne ligesindede at sparre med.

Man ønsker derfor med denne indsats at skabe netværk og støtte for både handicappede og deres pårørende gennem sociale aktiviteter. 

Gennem disse arrangementer kan deltagerne styrke deres sociale netværk og få mulighed for at dele positive oplevelser med andre i lignende situationer.

Samtaler for pårørende 

Projektet består først og fremmest af to planlagte biografaftener, som giver målgruppen mulighed for at deltage i fælles sociale arrangementer og skabe oplevelser, som kan være svære at opsøge individuelt.

Udover biografaftenerne arrangeres der månedlige møder specielt rettet mod pårørende. Disse møder giver de pårørende mulighed for at mødes og sparre med hinanden om diverse emner, herunder hvilke lokale tilbud foreningen har at tilbyde efter skoletid. Efterfølgende er der plads til fri snak, hvor deltagere kan dele erfaringer og støtte hinanden gennem deres fælles udfordringer.

I alt skal 60 personer deltage i projektet, som strækker sig fra den 15. januar 2024 til den 1. juli 2024.

 

 

 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps