Uforpligtende netværksdannelse

LEV Horsens lokalforening modtager 31.500 kr. til en indsats, der skal styrke sammenholdet mellem pårørende til mennesker med udviklingshæmning.

LEV horsens lokalforening modtager støtte fra Velliv Foreningen.jpg

Ansøger

LEV Horsens lokalforening

Bevilling

DKK 31.500

Projektperiode

2020 - 2020

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Lokal trivsel

År

2020

Formålet med indsatsen er at give pårørende sparring og erfaringsudveksling med andre i samme situation for at mindske følelsen af afmagt og ensomhed.

Fokus på uforpligtende netværksdannelse

Mennesker med udvekslingshæmning er livslangt afhængige af hjælp og støtte fra pårørende, hvilket kan sætte de pårørende i en mentalt sårbar situation. Derfor befinder de pårørende sig i en særlig livssituation, der kan give en følelse af ensomhed og afmagt.

Med denne indsats vil LEV Horsens lokalforening lave et arrangement med fokus på uforpligtende netværksdannelse. 

Arrangementet består af en aften for pårørende med buffet, et musikalsk indslag og et oplæg fra foredragsholderen Monika Lylloff. Den uforpligtende samtale og netværksdannelse er i fokus, hvor den mentale sundhed skal styrkes gennem erfaringsudveksling og spejling i hinanden. Derfor er fokus primært på at facilitere en god samtale og en hyggelig stemning, så der bliver skabt et trygt rum. 

Nære tilknytningspersoner til mennesker med udviklingshæmning

Målgruppen består af forældre, søskende og andre nære tilknytningspersoner til mennesker med udviklingshæmning. 

Til arrangementet vil deltagerne bliver bedt om at trække numre med siddepladser, så de bliver spredt og ideelt møder nye, som de kan stifte bekendtskab med. Foreningens bestyrelse vil også være fordelt omkring de forskellige bore, så de kan hjælpe med at understøtte samtalen.

Det kan mindske følelsen af at være alene, når man møder andre i samme livssituation. Det kan åbne op for løsninger, som man måske ikke selv havde set. Normalt er møderne i LEV Horsens oftest med temaer som testamenter, værgemål og juridiske rettigheder. Netop derfor er det vigtigt, at dette arrangement vil forblive uforpligtende og med fokus på netværksdannelse. 

Velliv Foreningen støtter indsatsen med 31.500 kr. 

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps