En bæredygtig arbejdsplads

Apator Miitors modtager en bevilling på 55.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at styrke arbejdspladsens forståelse af stress samt udruste medarbejdere og ledere med værktøjer til effektiv håndtering af stressrelaterede udfordringer.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Apator Miitors ApS

Bevilling

DKK 55.000

Projektperiode

2024 - 2024

Beliggenhed

Midtjylland

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2023

Forståelse og håndtering af stress

Apator Miitors stræber efter en arbejdsplads, hvor deres medarbejdere ikke oplever stress. Derfor søger de viden om, hvad stress er, hvordan det håndteres og hvordan det praktisk tages hånd om. Således at man sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Ved at investere i forståelse og håndtering af stress sætter virksomheden en standard for et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes mentale og fysiske sundhed prioriteres højt.

Indsatsen forløber fra januar til februar 2024 og involverer hele arbejdspladsen bestående af tre ledere og 12 medarbejdere.

En fælles indsats for trivsel 

Indsatsen er delt op i i alt tre aktiviteter.. Dette inkluderer først og fremmest et foredrag for alle medarbejdere om stress, hvor fokus vil ligge på identifikation af stresssymptomer både hos sig selv og kollegaer samt effektive strategier til håndtering af stress.

Derudover vil der være workshops dedikeret til udarbejdelse af en stresspolitik og håndtering af stress på arbejdspladsen, hvilket giver medarbejderne mulighed for aktivt at bidrage til udviklingen af et sundt arbejdsmiljø.

Endelig vil der være et seminar specifikt rettet mod ledelsen, hvor administrationen af stresspolitikken vil blive gennemgået og diskuteret for at sikre, at alle niveauer af organisationen er rustet til at tackle stress på en effektiv måde.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps